baurkaБАЮРКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ завідувач кафедри лікарської та аналітичної токсикології, доктор фармацевтичних наук, доцент. Працює з 1992 року, кандидат фармацевтичних наук (1998 р.), дисертація на тему «Хіміко-токсикологічне дослідження фенікаберану», є співавтором понад 60 наукових публікацій та патенту. На кафедрі виконує обов’язки відповідального за техніку безпеки, є співавтором учбових посібників, конспектів лекцій та інших методичних видань, читає курси лекцій, проводить лабораторні, семінарські заняття з Токсикологічної хімії, Токсикологічної безпеки лікарських засобів та вибіркової дисципліни для вітчизняних студентів та іноземних студентів. Виконує науково-дослідну роботу з розробки методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин антидепресивної дії.

Print Friendly, PDF & Email