Бондар Володимир Степановичbondar БОНДАР ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Народився 19 серпня 1941 р. у с. Куп’єваха, Богодухівського р-ну, Харківської області, доктор фармацевтичних наук (1997), професор кафедри (2001). Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1970). Працював молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником Харківського НДІ хімії та технології лікарських засобів (1970-1984). У НФаУ працює з 1985 року асистент, доцент (1995-1998), завідувач кафедрою токсикологічної хімії (1998-2010), з 2010 року – професор кафедри токсикологічної хімії, з 2016 року – професор кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з токсикологічної хімії. Проводить розробку лекційного матеріалу для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання, а також для студентів факультету «Технології фармацевтичних препаратів». Автор навчальних посібників: «Методичні рекомендації з курсу “Експрес-аналіз гострих інтоксикацій”» (2000); «Токсикологическая химия. Методические рекомендации к лабораторным занятиям» (2001); «Экспресс-анализ острых интоксикаций. Методические рекомендации к лабораторным занятиям», «Токсикологічна хімія: Конспект лекцій» (2002), «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій. Конспект лекцій» (2001), «Основи токсикологічної хімії. Конспект лекцій» (2002); «Токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій: Програма, контрольні завдання та метод. Рекомендації» (2004); «Конспект лекций по токсикологической химии. Часть І» (2005), «Токсикологічна хімія в схемах і таблицях»(2005), «Конспект лекций по токсикологической химии. Часть ІІ» (2005); «Основи токсикології: Методичні рекомендації» (2007); «Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією: методичні рекомендації» (2008); «Токсикологическая химия в схемах и таблицах: Учебное пособие» (2009); «Сборник тестовых и ситуационных заданий для самоподготовки по токсикологической химии» (2011), методичних вказівок та рекомендацій, типових та робочих програм з токсикологічної хімії, токсикологічної хімії з клінічною токсикологією, основ токсикології, фармацевтичних аспектів алкоголізму, наркоманії та токсикоманії. Науково-дослідна робота: хіміко-токсикологічні дослідження отрут різної природи, розробка та удосконалення технології лікарських препаратів промислового виробництва, деструкція токсичних викидів, хіміко-фармацевтичних підприємств. Співав­тор першої в СНД технології промислового виробництва ряду інфузійних розчинів, методів обробки закупорювальних засобів, двох нових лікарських препаратів (альтан, діакамф), методик по створенню  норм водоспоживання та водопостачання хіміко-фармацевтичними підприємствами України та інших країн СНД. В 1997 році захистив докторську дисертацію на тему: “Дослідження та удосконалення допоміжних процесів при виробництві готових лікарських засобів”. Підготував 6 кандидатів наук, 7 магістрантів, керує науковою роботою аспіранті. Автор та співавтор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, 3 патентів, 32 навчальних посібники та монографії. Громадська діяльність: Голова ЦМК НФаУ (1998-2006), член Вченої ради НФаУ (1998-2010), член Технологічної комісії НФаУ (2005-2013), відповідальний за роботу опорної кафедри з дисципліни «Основи токсикології» (2010-2013). Нагороди: Подяка міського голови (2002), Почесні грамоти: фармацевтичної асоціації України (2005), МОН України (2006), НФаУ (2008, 2011), МОЗ України (2010), Знак «Відмінник освіти України» (2010).

Print Friendly, PDF & Email