Педагогічний склад

Баюрка Сергій Васильович baurkaБАЮРКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ завідувач кафедри лікарської та аналітичної токсикології, доктор фармацевтичних наук, доцент. Працює з 1992 року, кандидат фармацевтичних наук (1998 р.), дисертація на тему «Хіміко-токсикологічне дослідження фенікаберану», є співавтором понад 60 наукових публікацій та патенту. На кафедрі виконує обов’язки відповідального за техніку безпеки, є співавтором учбових посібників, конспектів лекцій та інших методичних видань, читає курси лекцій, проводить лабораторні, семінарські заняття з Токсикологічної хімії, Токсикологічної безпеки лікарських засобів та вибіркової дисципліни для вітчизняних студентів та іноземних студентів. Виконує науково-дослідну роботу з розробки методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин антидепресивної дії.

Бондар Володимир Степановичbondar БОНДАР ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Народився 19 серпня 1941 р. у с. Куп’єваха, Богодухівського р-ну, Харківської області, доктор фармацевтичних наук (1997), професор кафедри (2001). Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1970). Працював молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником Харківського НДІ хімії та технології лікарських засобів (1970-1984). У НФаУ працює з 1985 року асистент, доцент (1995-1998), завідувач кафедрою токсикологічної хімії (1998-2010), з 2010 року – професор кафедри токсикологічної хімії, з 2016 року – професор кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

More

Мерзлікін Сергій ІвановичmerzlikinМЕРЗЛІКІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ доктор фармацевтичних наук, професор кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Народився 16.10.1958 р. у м. Харкові. У 1976 р. закінчив середню школу №56. З 1976 по 1979 рр. служив у ВМФ. З 1979 по 1981 рр. працював у Харківському фармацевтичному інституті техніком. З 1981 по 1986 рр. студент Харківського фармацевтичного інституту. Працював: провізор аптеки №329, м. Харків (1986-1988), молодший науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту ендокринології та хімії гормонів (1988-1992); асистент кафедр органічної (1992-1993) та токсикологічної хімії (1993-1997), завідувач науково-виробничої лабораторії (1997-2000), старший науковий співробітник (2000-2002), доцент (2002-2004) та професор (від 2005) кафедри токсикологічної хімії Національного фармацевтичного університету. Кандидат хімічних наук (1991), доцент (2002), доктор фармацевтичних наук (2004) зі спеціальності 15.00.03 стандартизація та організація виробництва лікарських засобів, професор кафедри токсикологічної хімії (2005).

More

Погосян Олена ГригорівнаpogosaynПОГОСЯН ОЛЕНА ГРИГОРІВНА  – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Працює з 1988 року, кандидат фармацевтичних наук (1998р.), дисертація на тему “Хіміко-токсикологічне дослідження фенігідину”, є співавтором понад 25 наукових публікацій. Завуч кафедри, відповідає на кафедрі за факультет “Фармація” для вітчизняних студентів (ССО) (методичне забезпечення, робочі програми, лекції тощо, дисципліна – Токсикологічна хімія). Є співавтором конспектів лекцій з Токсикологічної хімії та Основ токсикології, методичних видань. Читає курс лекцій з токсикологічної хімії для вітчизняних студентів денної та заочної форм навчання, проводить лабораторні заняття з Токсикологічної хімії, семінарські заняття з Експрес-аналізу гострих інтоксикацій та Актуальних проблем профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманій на російській та українській мовах.

Карпушина Світлана АнатоліївнаkarpushinaКАРПУШИНА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА кандидат хімічни наук, доцент кафедри лікарської та аналітичної токсикології. Працює з 1989 року, кандидат хімічних наук (1990 р.), дисертація на тему «Міжмолекулярні взаємодії та структурні особливості рідин ряду естерів та їх сумішей», є співавтором понад 70 наукових публікацій. На кафедрі виконує обов’язки відповідального за підготовку комплексу навчально-методичної літератури з предмету «Токсикологічна хімія» для студентів Іноземного факультету зі спеціальності «Фармація», які навчаються англійською мовою (лекції, практикум, робочі програми та інше методичне забезпечення), є  співавтором учбових посібників, конспектів лекцій та інших методичних видань, читає курси лекцій, проводить лабораторні, семінарські заняття з Токсикологічної хімії та вибіркової дисципліни для вітчизняних студентів та викладає на англійській мові іноземним студентам.

Полуян Світлана МихайлівнаpoluyanПОЛУЯН СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Працює з 1990 року, кандидат фармацевтичних наук (2003 р.), дисертація на тему «Хіміко-токсикологічне дослідження бромгексину та амброксолу», є співавтором понад 25 наукових публікацій. Методист кафедри, секретар Центральної методичної ради НФаУ, відповідає на кафедрі за складання робочих програм з токсикологічної хімії, основи токсикології, токсикологічна хімія з основами клінічної токсикології, актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, токсикоманії та наркоманії. Є співавтором учбових посібників, лекцій та інших методичних видань, проводить лабораторні заняття та читає курс лекцій з токсикологічної хімії, проводить семінарські заняття з курсу експрес-аналізу гострих інтоксикацій та актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, токсикоманії та наркоманії.

Степаненко Володимир ІвановичstepanenkoСТЕПАНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ  кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Працює на кафедрі з 1987 року. Кандидат фармацевтичних наук (1987), дисертація на тему: “Синтез, фізико-хімічні дослідження та біологічна активність в ряду 2-сульфанілсукцинанілової кислоти”. Є співавтором понад 60 наукових публікацій. На кафедрі відповідає за профорієнтаційну роботу, за спеціальність “Клінічна фармація” (методичне забезпечення, робочі програми, лекції з дисципліни “Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією”). Співавтор навчальних посібників, лекцій та інших методичних видань. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з Токсикологічної хімії для іноземних та вітчизняних студентів.

Шовкова Зоя ВіталіївнаshovkovskayaШОВКОВА ЗОЯ ВІТАЛІЇВНА кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Працює з 1995 року, кандидат фармацевтичних наук (2009р.), дисертація на тему “Хіміко-токсикологічне дослідження каптоприлу”, є співавтором понад 30 наукових публікацій та патенту на корисну модель. Відповідає на кафедрі за заочне відділення та факультет “Фармація” для вітчизняних студентів (ССО) (методичне забезпечення, робочі програми, лекції, дисципліна Токсикологічна хімія), є співавтором навчального посібника та методичних видань. Читає курс лекцій з токсикологічної хімії для студентів факультету “Фармація” (ССО) та студентів заочної форми навчання, проводить лабораторні заняття з Токсикологічної хімії, семінарські заняття з Експрес-аналізу гострих інтоксикацій та Актуальних проблем профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманій та наркоманій українською та російською мовами.