Історична довідка

BokariusКурс токсикологічної хімії(до 1965 року – судової хімії) було засновано в рік організації інституту, який з 1921 по 1923 р. очолював доктор медичних наук, професор Микола Сергійович Бокаріус. З 1923 року по 1937 р. курс судової хімії входив до складу кафедри фармацевтичної хімії, якою керував професор Микола Оксентійович Валяшко. Кафедра судової хімії, як самостійна структурна одиниця, була організована в 1937 р. Очолював кафедру  (1937 – 1941) доцент Петро Карлович Віруп. Після повернення інституту з евакуації до Харкова в 1944 р. кафедру очолила доцент Тетяна  Василівна Марченко, яка завідувала кафедрою до 1969 р. У 1965 р. кафедра судової хімії була перейменована в кафедру токсикологічної хімії. Починаючи з 1944 р. і до 1969 р. окрім судової хімії, на кафедрі викладались курси:

  • хімії та індикації отруйних речовин;
  • гігієни (зав. курсом ст. викладач В.С. Савченко);
  • медичного товарознавства (зав. курсом канд. фарм. наук А.С. Лехан);
  • цивільної оборони (зав. курсом доц. Л.М. Сметана).

З 1969 по 1980 р. кафедру очолювала доцент Єлизавета Андріївна Волкова. Напрямок наукової роботи кафедри у ці роки – хіміко-токсикологічний аналіз лікарських препаратів, пестицидів та алкалоїдів. У 1980-1985 роках кафедрою керував доцент Владкор Олександрович Чубенко, а з 1985 по 1998 р. очолював професор Валерій Васильович Болотов. У 1987 р. він захистив докторську дисертацію на тему «Бензолактами. Синтез, властивості та біологічна активність». Основні наукові напрямки кафедри – розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу токсичних та сильнодіючих речовин в біологічному матеріалі. Дослідження проводились з такими об’єктами як наркотичні та ненаркотичні анальгетики, одурманюючі речовини, адреноблокатори, антихолінестеразні, спазмолітичні та муколітичні препарати. Результати наукових досліджень співробітників та аспірантів кафедри знайшли вихід у захисті кандидатських дисертацій: Айчеу Беріхе (1992); Н.Ф. Шахмамедов (1994); А.А. Джуманазаров (1995); О.Г. Погосян (1998); С.В. Баюрка (1998); С.М. Полуян (2003) та докторської дисертації В.С. Бондаря (1997). В практику судово-токсикологічного аналізу були впроваджені методики дослідження біологічних об’єктів на дезоксипеганін, бутироксан, кордарон, фенікаберан, фенігідин, бромгексин, трамал та ін. З 1998 по 2010 р. кафедру очолював доктор фарм. наук, професор Володимир Степанович Бондар. На кафедрі продовжено розробку методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин різних фармакологічних груп: ненаркотичних анальгетиків, антидепресантів, адреноблокаторів, препаратів антигіпертензивної, антигістамінної дії, алкалоїдів та ін. За цією тематикою захищено кандидатські дисертації: Г.О. Бур’ян (2004), О.В. Дульцева (2005), О.Б. Поляк (2005), Ю.П. Медведєва (2005), О.В. Болотова (2005), Н.М. Бондар (2006), Ю.Ю. Малиновський (2009), а результати досліджень впроваджено у практику ряду обласних бюро судово-медичної експертизи та в навчальний процес фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України. Крім хіміко-токсикологічних досліджень на кафедрі проводяться роботи з синтезу та стандартизації лікарських препаратів. Так, Сергієм Івановичем Мерзлікіним захищена докторська дисертація (2004), а під його керівництвом кандидатські дисертації: З.В. Шовкова (2009), Д.Г. Подгайний (2010), О.В. Суворов (2011). В цей час значно розширився перелік навчальних курсів дисципліни: Токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій для студентів спеціальності «Фармація», в тому числі для іноземних студентів; Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією для студентів спеціальності «Клінічна фармація»; Основи токсикології для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»; Токсикологічна безпека лікарських засобів для студентів спеціальності «Фармація»; Токсикологічна безпека лікарських засобів для магістрів спеціальність «Фармація» та «Технологія фармацевтичних препаратів». За цей період викладачами кафедри розроблено типові програми з токсикологічної хімії для спеціальності «Фармація» та основ токсикології спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів», розроблялись та доповнювались робочі програми зі всіх дисциплін. Колектив кафедри надає значну увагу розробці та забезпеченню студентів навчально-методичною літературою. Колективом кафедри створені навчальні посібники, конспекти лекцій, довідники «Токсикологічна хімія в схемах і таблицях», методичні вказівки, робочі журнали. З 2010 року кафедру очолює доктор хімічних наук, професор Ірина Олександрівна Журавель – фахівець в галузі органічного синтезу та методів аналізу БАР. Під керівництвом І.О. Журавель захищена канд. дисертація В.Ю. Євсюковою (2011) та ведеться підготовка цілого ряду аспірантів. З 2016 року оновлену кафедру лікарської та аналітичної токсикології очолив доктор фармацевтичних наук, доцент Баюрка Сергій Васильович. Під його керівництвом виконується кандидатська дисертація. На кафедрі розпочато роботу зі створення нових навчальних програм з дисципліни лікарська та аналітична токсикологія. У навчальний процес впроваджуються нові технології, удосконалюються  мультимедійні лекції, розробляється та удосконалюється збірники тестових завдань, у тому числі і їх комп’ютерні версії. Усе це дозволить удосконалити та підвищити якість засвоєння студентами матеріалу лекцій та практичних занять.

Print Friendly, PDF & Email