Список наукових праць доктора фармацевтичних наук, доцента Баюрки Сергія Васильовича

Статті:

 1. Баюрка, С.В. Оптимізація умов ізолювання сульпірида з біологічних рідин / С.В. Баюрка, С.А. Карпушина, В.І. Степаненко, В.П. Мороз // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. Участю «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці», м. Харків, 29-30 березня, 2018 р. – Харків, 2018. – С. 203–208.
 2. Баюрка, С.В. Визначення венлафаксина в біологічних об’єктах методом високоефективної рідинної хроматографії / С.В. Баюрка, С.А. Карпушина // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. Участю «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці», м. Харків, 29-30 березня, 2018 р. – Харків, 2018. – С. 197–202.
 3. Томаровська Л.Ю. Розробка УФ-спектрофотометричного та екстракційно-спектрофотометричного методів кількісного визначення атомоксетину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / Л.Ю. Томаровська, С.В. Баюрка, С.А. Карпушина // Вісник фармації. –  2017. –  № 4 (92). – С. 15–19. ISSN 1562-7241.
 4. Томаровська, Л. Ю. Розробка методів ідентифікації атомоксетину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / Л. Ю. Томаровська, С. В. Баюрка, C. А. Карпушина // Вісник фармації. – 2017. – Т. 90, №2. – С. 13–20.
 5. Розробка методів ідентифікації міртазапіну, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / Баюрка С.В., Карпушина С.А., Бондар В.С., Степаненко В.І., Полуян С.М., Погосян О.Г., Мороз В.П. // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – № 2 (49). – С. 53–58.
 6. Баюрка, С. В. Разработка условий идентификации амитриптилина и его метаболитов в моче методом ТСХ / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Фармация Казахстана. – 2017. – № 2 (188). – С. 30–33.
 7. Баюрка, С. В. Аналітична діагностика отруєнь мілнаципраном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. П. Мороз // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 4. – С. 62–65.
 8. Аналіз венлафаксина в крові методами тонкошарової хроматографії та УФ-спектрофотометрії / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. М. Полуян, Т. О. Томаровська // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 6 (41). – С. 40–44.
 9. Баюрка, С. В. Химико-токсикологический анализ сертралина в биологическом материале / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. П. Мороз // Фармация. – 2015. – № 2. – С. 7–9.
 10. Розробка УФ-спектрофотометричного та екстракційно-спектрофотометричного методів кількісного визначення венлафаксину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, Л. Ю. Томаровська // Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – № 5 (30). – С. 56–61.
 11. Баюрка, С. В. Химико-токсикологический анализ циталопрама в биологическом материале / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, М. Н. Ивашура // Фармация. – 2014. – № 4. – С. 3–5.
 12. Baiurka, S. Detection and determination of Venlafaxine in liver tissue by Colour Tests, TLC, UV-spectroscopy, HPLC with multi-wave detection / S. Baiurka, S. Karpushina // J. Chem. Pharm. Res. – 2013. – 5 (12). – P. 1110–1120. (Scopus)
 13. Баюрка, С. В. Разработка метода изолирования сульпирида из биологического материала / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Фармация Казахстана. – 2013. – № 11 (150). – С. 38–41.
 14. Баюрка, С. В. Химико-токсикологический анализ эсциталопрама в биологических жидкостях / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Фармация Казахстана. – 2013. – № 4. – С. 31–33.
 15. Розробка умов аналітичної діагностики отруєнь пароксетином / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, В. П. Мороз, І. А. Сокуренко // Клінічна фармація. – 2013. – Т. 17, № 3. – С. 58–61.
 16. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення есциталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, С. А. Карпушина, М. М. Івашура // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 79–85.
 17. Баюрка, С. В. Розробка методу ізолювання пароксетину з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С. В. Баюрка, Л. І. Рибалка // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5–6 (22–23). – С. 118–122.
 18. Баюрка, С. В. Аналітична діагностика отруєнь сульпіридом / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, № 4. – С. 39–42.
 19. Баюрка, С. В. Ізолювання сульпіриду з біологічного матеріалу ацетонітрилом та ацетоном / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2012. – № 4 (72). – С. 51–53.
 20. Баюрка, С.  В. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення сульпіриду, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, С. А. Карпушина // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71). – С. 36–39.
 21. Аналітична діагностика гострих отруєнь сульпіридом / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, О. Г. Погосян // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, № 3. – С. 55–58.
 22. Баюрка, С. В. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення міансерину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2012. – № 2 (70). – С. 52–56.
 23. Діагностика смертельних отруєнь сульпіридом за результатами токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, Г. І. Северіна // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, № 2. – С. 27–30.
 24. Баюрка, С. В. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення пароксетину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, А. М. Семенов // Український біофармацевтичний журнал // – 2012. – № 1–2 (18–19). – С. 104–108.
 25. Баюрка, С. В. Діагностика смертельних отруєнь міансерином за результатами токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 66–70.
 26. Баюрка, С. В. Використання хлороформу як екстрагента для ізолювання циталопраму з біологічного матеріалу / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69). – С. 61–64.
 27. Ізолювання флувоксаміну з біологічного матеріалу за допомогою ацетону / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, В. В. Болотов, С. А. Карпушина // Збірник наукових праць Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. – Львів: 2011. – Вип. 9. – С. 30–34.
 28. Баюрка, С. В. Ізолювання флувоксаміну з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2011. – № 4 (68). – С. 53–56.
 29. Баюрка, С. В. Аналітична діагностика отруєнь флувоксаміном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, Т. О. Томаровська // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 4. – С. 28–32.
 30. Баюрка, С. В. Аналітична діагностика смертельних отруєнь флувоксаміном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 3. – С. 31 –34.
 31. Баюрка, С. В. Ізолювання циталопраму з біологічного матеріалу підкисленою водою та підкисленим етанолом / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2011. – № 3 (67). – С. 46–49.
 32. Баюрка, С. В. Діагностика отруєнь циталопрамом за результатами хіміко-токсикологічних досліджень/ С. В. Баюрка // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 2. – С. 13–16.
 33. Баюрка, С. В. Розробка методів кількісного визначення флувоксаміну / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2011. – № 2 (66). – С. 45 – 47.
 34. Баюрка, С. В. Ізолювання циталопраму з біологічних рідин / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Український біофармацевтичний журнал. – 2011. – № 1 (12). – С. 54–59.
 35. Баюрка, С. В. Діагностика смертельних отруєнь флувоксаміном за результатами хіміко-токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 1. – С. 17–20.
 36. Баюрка, С. В. Діагностика отруєнь тразодоном за результатами судово-токсикологічного дослідження біологічного матеріалу / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2010. – Т. 14, № 4. – С. 19–22.
 37. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення циталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, В. В. Болотов, С. А. Карпушина // Вісник фармації. – 2010. – № 4 (64). – С. 33–37.
 38. Баюрка, С. В. Ізолювання тразодону з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 2 (7). – С. 66–69.
 39. Розробка методів ідентифікації флувоксаміну, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, В. П. Мороз // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12, № 4. – С. 60–63.
 40. Баюрка, С. В. Використання хіміко-токсикологічних досліджень в діагностиці смертельних отруєнь піразидолом / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Клінічна фармація. – 2010. – Т. 14, № 3. – С. 26–29.
 41. Баюрка, С. В. Ізолювання тразодону з біологічного матеріалу ацетоном та підкисленим ацетонітрилом / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Вісник фармації. – 2010. – № 3 (63). – С. 35–37.
 42. Баюрка, С. В. Ізолювання деяких антидепрессантів з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Вісник фармації. – 2010. – № 2 (62). – С. 53–56.
 43. Баюрка, С. В. Хіміко-токсикологічне дослідження біологічних рідин у лабораторній діагностиці отруєнь тразодоном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2010. – Т. 14, № 2. – С. 8–11.
 44. Баюрка, С. В. Ізолювання піразидолу з біологічного матеріалу амфіпротонними розчинниками / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко // Вісник фармації. – 2010. – № 1 (61). – С. 32–35.
 45. Розробка умов ізолювання флуоксетину з крові / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Вісник фармації. – 2009. – № 4 (60). – С. 20–22.
 46. Баюрка, С. В. Діагностика гострих отруєнь піразидолом за результатами токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2009. – Т. 13, № 4. – С. 45–48.
 47. Баюрка, С. В. Ізолювання флуоксетину з біологічного матеріалу підкисленою водою та підкисленим етанолом / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, С. А. Карпушина // Вісник фармації. – 2009. – № 3 (59). – С. 23–26.
 48. Діагностика смертельних отруєнь амітриптиліном за результатами судово-токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар, В. І. Степаненко // Клінічна фармація. – 2009. – Т. 13, № 2. – С. 30–33.
 49. Баюрка, С. В. Ізолювання амітриптиліну з біологічного матеріалу амфіфільними розчинниками / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Вісник фармації. – 2009. – № 1 (57). – С. 19–22.
 50. Баюрка, С. В. Токсикологічна діагностика смертельних отруєнь флуоксетином / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Клінічна фармація. – 2009. – Т. 13, № 1. – С. 23–26.
 51. Лабораторно-токсикологічна діагностика гострих отруєнь амітриптиліном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар, В. І. Степаненко // Клінічна фармація. – 2008. – Т. 12, № 3. – С. 25–28.
 52. Хемілюмінесцентне визначення гідразинових похідних фталазину за реакцією з нітратом 9-ціано-10-метилакридинію / М. Є. Блажеєвський, П. Л. Миронюк, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко // Вісник фармації. – 2008. – № 3 (55). – С. 13–16.
 53. Кількісне визначення декаметоксину у лікарських формах ензимно-кінетичним методом / М. Є. Блажеєвський, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2007. – № 4 (52). – С. 13–15.
 54. Блажеєвський, М. Є. Потенціометричне визначення ізоніазиду / М. Є. Блажеєвський, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка // Фармац журн. – 2006. – № 4. – С. 63–66.
 55. Разработка условий изолирования амитриптилина из биологического материала хлороформом / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондарь // Український вісник психоневрології. Додаток. – 2006. – Т. 14, Вип. 2 (47). – С. 108–111.
 56. Екстракційно-фотометричне визначення галідору / В. В. Болотов, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар, О. О. Маміна // Вісник фармації. – 2001. – № 4. – С. 30–33.
 57. Разработка методов обнаружения кавинтона, пригодных для целей химико-токсикологического анализа / С. А. Карпушина, В. С. Бондарь, С. В. Баюрка // Вісник проблем біології і медицини. – 1998. – № 21 – С. 127–130.
 58. Використання екстракційної фотометрії в скринінгу лікарських препаратів основного характеру / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, О. О. Маміна, С. А. Карпушина // Вісник фармації. – 1997. – № 2. – С. 71–73.
 59. Баюрка, С. В. Хіміко-токсикологічна діагностика гострих отруєнь фенікабераном / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 1997. – № 1. – С. 100–103.
 60. Баюрка, С. В. Використання хроматографії в тонкому шарі сорбенту та кольорових реакцій для виявлення фенікаберану / С. В. Баюрка, В. В. Болотов // Фармац. журн. – 1997. – № 3. – С. 44–47.
 61. Баюрка, С. В. Екстракція фенікаберану органічними розчинниками з водних розчинів при різних значеннях рН / С. В. Баюрка, В. В. Болотов // Фармац. журн. – 1997. – № 1. С. 135–136.
 62. Баюрка, С. В. Екстракційно-фотометричне визначення фенікаберану / С. В. Баюрка, В. В. Болотов // Вісник фармації. – 1996. – № 3 – 4. – С. 35–36.

 

Print Friendly, PDF & Email