Список наукових публікацій кандидата фармацевтичних наук, доцента Погосян Олени Григорівни

Список наукових публікацій кандидата фармацевтичних наук, доцента Погосян Олени Григорівни

1. Статті:

 1. Погосян О. Г. Застосування хрома­тографії в тонкому шарі сорбенту для виявлення гіндарину / О. Г. Погосян, В. В. Болотов, В.І. Степаненко // Фармацевтичний журнал. – 1991. – №1. – С. 71–72.
 2. Погосян Е. Г. Экстракционно-фо-тометрическое определение гиндарина / Е. Г. Погосян, В. В. Болотов, В.И. Степаненко // Фармацевтичний журнал. – 1991. – №3. – С. 83–84.
 3. Погосян О. Г. Ідентифікація фенігідину за допомогою методу хроматографії в тонких шарахсорбенту / О. Г. Погосян, В. В. Болотов // Фармацевтичний журнал. – 1997. – №3. – С. 35–39.
 4. Погосян О. Г. Фотоелектроколориметричний метод визначення фенігідину / О. Г. Погосян, В. В. Болотов // Фармацевтичний журнал. – 1997. – №4. – С. 67–68.
 5. Погосян Е. Г. Методы количественного определения фенигидина, пригодные для целей химико-токсикологического анализа / Е. Г. Погосян, В. В. Болотов // Вестник проблем биологии и медицины. – 1997. – № 25. – С. 32–37.
 6. Погосян Е. Г. Методы выделения, обнаружения и количественного определения фенигидина из биологического материала / Е. Г. Погосян, В. В. Болотов // Вестник проблем биологии и медицины. – 1997. – №29. – С. 128–136.
 7. Погосян Е. Г. Обнаружение и опре¬деление фенигидина в химико-токсикологическом анализе / Е. Г. Погосян, В. В. Болотов // Рук. деп. в УкрІНТЕІ №235–УІ97.12.03.97. – 5 С.
 8. Погосян Е. Г. Термодинамические параметры адсорбции фенигидина на ртути из водных растворов / Е. Г. Погосян, В. А. Шаповалов, В. В. Болотов // ЖОХ РАН. – 1998. – Т. 68. – Вып. 8. – С. 1396.
 9. Погосян О. Г. Хімічні і фізико-хімічні методи іден¬тифікації флуоксетину / О. Г. Погосян, В. В. Болотов // Рук. деп. в УкрІНТЕІ №235–УІ97.12.03.97. – 5 С.
 10. Погосян О. Г. Хімічні і фізико-хімічні методи іден¬тифікації флуоксетину / О. Г. Погосян, Г. О.Бур’ян, В. С.Бондар // Вісник фармації. – №2(26). – 2001. – С15–18.

2. Навчально-методичні роботи:

 1. Програма, контрольні завдання та методичні рекомендації з токсикологічної хімії (для студентів заочної форми навчання) / О. Г. Погосян, С. В. Баюрка, В. В. Болотов, В. С. Бондар, С. А. Карпушина, О. О. Маміна, С. І. Мерзлікін, В. І. Степаненко // Харків, Вид. НФАУ, 1999. – 84 с.
 2. Методичні рекомендації з курсу «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» для студентів денної форми навчання за спеціальністю «Фармація» / В. С. Бондар, О. Г. Погосян, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка, С. І. Мерзлікін, С. В. Ковальова, С. М. Полуян // Харків, Вид. НФАУ, 2000. – 60 с.
 3. Програма з курсу «Основи токсикології» / В. С. Бондар, О. Г. Погосян, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка // Київ, 2000. – 25 с.
 4. Конспект лекций по токсикологической химии для студентов 4 и 5 курсов / В. С. Бондарь, Е. Г. Погосян, С. В. Баюрка, Е. А. Мамина, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Ковалева, С. И. Мерзликин, С. М. Полуян // Харьков, 2000. – 124с., 107 с.
 5. Навчальна програма зі спеціалізації «Хіміко-токсикологічний аналіз» / В. С. Бондар, О. Г. Погосян, О. О. Маміна, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка, С. В. Ковальова // Харків, 2001. – 11 с.
 6. Токсикологическая  химия. Методические рекомендации к ла-бораторным занятиям 4 и 5 курсов дневной формы обучения по специальности «Фармация» / В. С. Бондарь, Е. Г. Погосян, С. В. Баюрка, Е. А. Мамина, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Ковалева, С. И. Мерзликин, С. М. Полуян // Харьков: Изд-во НФАУ, 2001. – 96 с.
 7. Конспект лекцій «Токсикологічна хімія» / В. С. Бондар, О. Г. Погосян, О. О. Маміна, В. І. Степаненко, С. А. Карпушина, С. І. Мерзлікін, С. В. Баюрка, С. В. Ковальова, С. М. Полуян // Харків, Вид. НФАУ, 2002. – 157 с.
 8. Конспект лекцій «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, О. Г. Погосян, В. І. Степаненко, С. А. Карпушина, С. І. Мерзлікін, С. В. Баюрка, С. В. Ковальова, С. М. Полуян // Харків, Вид. НФАУ, 2002. – 106 с.
 9. Конспект лекцій «Основи токсикології» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, О. Г. Погосян, В. І. Степаненко, С. А. Карпушина, С. І. Мерзлікін, С. В. Баюрка, С. В. Ковальова // Харків, Вид. НФАУ, 2002. – 128 с.
 10. Методические рекомендации к лабораторным занятиям «Экспресс-анализ острых интоксикаций» / В. С. Бондарь, Е. Г. Погосян, Е. А. Мамина, В. И. Степаненко, С. А. Карпушина, С. И. Мерзликин, С. В. Баюрка, С. В. Ковалева, С. М. Полуян // Харьков: Изд-во НФАУ, 2002. – 60 с.
Print Friendly, PDF & Email