Список наукових публікацій кандидата фармацевтичних наук, доцента Шовкової Зої Віталіївни

Статті:

 1. Спрямований хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на каптоприл / З.В.Шовкова, В.В.Болотов, С.І.Мерзлікін, Л.Ю.Клименко // Вісник фармації.– 2010.– № 4 (64).– С. 42–45.
 2. Кількісне визначення каптоприлу в таблетках методом хемолюмінометрії / М.Є.Блажеєвський, Н.Ю.Бондаренко, З.В.Шовкова // Український медичний альманах.– 2010.– Т. 13, № 6.– С. 23–25.
 3. Розробка методик ізолювання каптоприлу з біологічних рідин / З.В.Шовкова, В.В.Болотов, С.І.Мерзлікін, Л.Ю.Кли­менко // Запорізький медичний журнал.– 2010.– Т. 12, № 6.– С. 84–87.
 4. Дослідження ізолювання каптоприлу із сечі / З.В.Шовкова, В.В.Болотов, С.І.Мерзлікін, Л.Ю.Клименко // Актуал. пробл. транспорт. медицини: навколиш. середовище; проф. здоров’я; патологія.– 2010.– № 3 (21), додаток.– С. 85–88.
 5. Розробка методик ізолювання донормілу з біологічних рідин організму / І.М.Іванчук, В.В.Болотов, Л.Ю.Кли­менко, З.В.Шовкова // Медична хімія.– 2011.– № 2 (47). Т. 13.– С. 121–124.
 6. Разработка методик идентификации антиретровирусных препаратов для целей химико-токсикологического анализа / А.А.Бурьян, С.М.Полуян, Е.Г.Погосян, З.В.Шовковая // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 146–147.
 7. Токсикологічна хімія як дисципліна, що формує провізора в світлі положень Болонської декларації / Н.О.Ветют­нева, С.А.Карпушина, І.М.Іванчук, З.В.Шовкова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.– Київ, 2011.– Вип. 20 (2).– С. 579–584.
 8. Методичні підходи у засвоєнні практичних навичок на циклі інтернатури за фахом «Загальна фармація» / Н.О.Ве­тютнева, З.В.Шовкова, І.М.Іванчук // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.– Київ, 2011– Вип. 20 (2).– С. 898–901.
 9. Изолирование клопидогреля и его метаболита из биоматериала / В.С.Бондарь, Л.С.Аносова, З.В.Шовковая // Фармация Казахстана.– 2013.– № 7.– С. 34–37.
 10. Изолирование клопидогреля и его метаболита из биологических жидкостей / В.С.Бондарь, Л.С.Аносова, З.В.Шов­ковая // Фармация Казахстана.– 2013.– № 9.– С. 59–60.
 11. Ідентифікація клопідогрелю та його метаболіту за допомогою методу тонкошарової хроматографії / В.С.Бондар, Л.С.Аносова, З.В.Шовкова // Український медичний альманах.– 2013.– Т. 16, № 1.– С. 50–52.
 12. Ізолювання клопідогрелю водою, підкисленою кислотою сульфатною (модифікований метод В. П. Крамаренка) / Л.С.Аносова, В.С.Бондар, З.В.Шовкова // Український медичний альманах.– 2013.– Т. 16, № 1 (додаток).– С. 154.
 13. Разработка и валидация УФ-спектрофотометрических методик количественного определения метронидазола для целей химико-токсикологического анализа / Г.Л.Шкарлат, И.А.Журавель, Л.Ю.Клименко, З.В.Шовковая // Ук­раїн­сь­кий медичний альманах.– 2014.– Т. 17, № 1.– С. 61–67.
 14. Development and validation of the methods of captopril spectrophotometric determination in blood by the reaction with the Ellman reagent / L.Yu.Klimenko, Z.V.Showkova, O.Ye.Mykytenko, A.G.Kaplaushenko // Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики.– 2014.– № 3 (16).– С. 8–13.
Print Friendly, PDF & Email