Наукові статті

2010 рік

1Synthesis and Modification of 2-(Coumarin-3-yl)-3,4,5,6,7,8-hexahydropyrido[4’,3’:4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-4-ones / S.M.Kovalenko, S.V.Vlasov, O.V.Silin, A.I.Fedosov, I.O.Zhuravel’, V.P.Chernykch // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2010.– Т. 8, вип. 1 (29).– С. 20-24.
2Синтез 2Н,6Н-піримідо[2,1- b][1,3,4]тіадіазин-6-онів з кумариновим фрагментом та їх протимікробна активність / С.М.Коваленко, С.В.Власов, А.І.Федосов, І.О.Журавель, В.В.Казмірчук, В.П.Черних, Ю.Л.Волянский // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2010.– Т. 8, вип. 3 (31).– С.52-57.
3Синтез нових 3-гетерилзаміщених 2Н-пірано[2,3-c]піридин-2-онів та 2-імінів / П.Є.Шинкаренко, С.В.Власов, І.О.Журавель, С.М.Коваленко, А.І.Федосов, В.П.Черних // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2010.– Т. 8, вип. 4 (32).– С. 51-55.
4Ізолювання піразидолу з біологічного матеріалу амфіпротонними розчинниками / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко // Вісник фармації.– 2010.– № 1 (61).– С. 32-35.
5Ізолювання деяких антидепресантів з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Вісник фармації.– 2010.– № 2 (62).– С. 53-55.
6Первинне пакування парентеральних розчинів: контейнери та матеріали, що використовуються при їх виробництві / В.О.Шевченко, В.С.Бондар // Вісник фармації.– 2010.– № 3 (63).– С. 9-12.
7Ізолювання тразодону з біологічного матеріалу ацетоном та підкисленим ацетонітрилом / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, С.А.Карпушина // Вісник фармації.– 2010.– № 3 (63).– С. 35-37.
8Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення циталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, В.В.Болотов, С.А.Карпушина // Вісник фармації.– 2010.– № 4 (64).– С. 33-37.
9Спрямований хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на каптоприл / З.В.Шовкова, В.В.Болотов, С.І.Мерзлікін, Л.Ю.Клименко // Вісник фармації.– 2010.– № 4 (64).– С. 42-45.
10Хіміко-токсикологічне дослідження біологічних рідин у лабораторній діагностиці отруєнь тразодоном / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Клінічна фармація.– 2010.– Т. 14, № 2.– С. 8-11.
11Використання хіміко-токсикологічних досліджень в діагностиці смертельних отруєнь піразидолом / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, С.А.Карпушина // Клінічна фармація.– 2010.– Т. 14, № 3.– С. 26-29.
12Діагностика отруєнь тразодоном за результатами судово-токсикологічного дослідження біологічного матеріалу / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Клінічна фармація.– 2010.– Т. 14, № 4.– С. 19-22.
13Ізолювання тразодону з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, С.А.Карпушина // Український біофармацевтичний журнал.– 2010.– № 2 (7).– С. 66-70.
14Кількісне визначення каптоприлу в таблетках методом хемолюмінометрії / М.Є.Блажеєвський, Н.Ю.Бондаренко, З.В.Шовкова // Український медичний альманах.– 2010.– Т. 13, № 6.– С. 23-25.
15Розробка методів ідентифікації флувоксаміну, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко, В.П.Мороз // Запорожский медицинский журнал.– 2010.– Т. 12, № 4.– С. 60-63.
16Розробка методик ізолювання каптоприлу з біологічних рідин / З.В.Шовкова, В.В.Болотов, С.І.Мерзлікін, Л.Ю.Клименко // Запорізький медичний журнал.– 2010.– Т. 12, № 6.– С. 84-87.
17Дослідження ізолювання каптоприлу із сечі / З.В.Шовкова, В.В.Болотов, С.І.Мерзлікін, Л.Ю.Клименко // Актуал. пробл. транспорт. медицини: навколиш. середовище; проф. здоров’я; патологія.– 2010.– № 3 (21), додаток.– С. 85-88.
18Ізолювання тразодону з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, С.А.Карпушина // Український біофармацевтичний журнал.– 2010.– № 2 (7).– С. 66-70.
19Експериментальне вивчення антиамнестичних властивостей пероральних протидіабетичних препаратів / О.А.Єсєва, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін // Буковинський медичний вісник.– 2010.– Т. 14, № 1 (53).– С. 118-120.

2011 рік

20Синтез 3-алкіл/арилсульфонілалкіл-7-діалкіламіно-6-фторохінолін-4-онів / В.Ю.Гудіна, О.В.Сілін, С.М.Коваленко, І.О.Журавель // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2011.– Т. 9, вип. 1 (33).– С. 41-46.
21Новий метод синтезу похідних 3-сульфоніламідо-6-фторохінолін-4-онів / В.Ю.Гудіна, О.В.Сілін, С.М.Коваленко, І.О.Журавель // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2011.– Т. 9, вип. 4 (36).– С. 55-60.
22Синтез N1-алкіл-7-діалкіламіно-6-фторохінолін-4-он-3-карбонітрилів / Н.В.Спиридонова, О.В.Сілін, С.М. Коваленко, І.О.Журавель // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2011.– Т. 9, вип. 4 (36).– С. 65-69.
23Розробка методів кількісного визначення флувоксаміну / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2011.– № 2 (66).– С. 45-47.
24Ізолювання циталопраму з біологічного матеріалу підкисленою водою та підкисленим етанолом / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2011.– № 3 (67).– С. 46-49.
25Вивчення залежності біодоступності етекридину лактату від складу м’якої лікарської форми / В.В.Ковальов, В.О. Грудько, Т.Г.Ярних, В.М.Ковальов // Вісник фармації.– 2011.– № 4 (68).– С. 31-34.
26Ізолювання флувоксаміну з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2011.– № 4 (68).– С. 53-56.
27Діагностика смертельних отруєнь флувоксаміном за результатами хіміко-токсикологічних досліджень / С.В.Баюрка // Клінічна фармація.– 2011.– Т. 15, № 1.– С. 17-20.
28Діагностика отруєнь циталопрамом за результатами хіміко-токсикологічних досліджень / С.В.Баюрка // Клінічна фармація.– 2011.– Т. 15, № 2.– С. 13-16.
29Аналітична діагностика смертельних отруєнь флувоксаміном / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Клінічна фармація.– 2011.– Т. 15, № 3.– С. 31-34.
30Вплив діакамфу гідрохлориду на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів із моделлю церебральної ішемії на тлі цукрового діабету / В.В.Шведський, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін // Клінічна фармація.– 2011.– Т.15, № 3.– С. 57-61.
31Аналітична діагностика отруєнь флувоксаміном / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, Т.О.Томаровська // Клінічна фармація.– 2011.– Т. 15, № 4.– С. 28-32.
32Розробка методик ізолювання донормілу з біологічних рідин організму / І.М.Іванчук, В.В.Болотов, Л.Ю.Клименко, З.В.Шовкова // Медична хімія.– 2011.– № 2 (47). Т. 13.– С. 121-124.
33Ізолювання циталопраму з біологічних рідин / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Український біофармацевтичний журнал.– 2011.– № 1 (12).– С. 54-59.
34Прогнозування стабільності для парентеральних лікарських засобів у контейнерах з поліетилену / В.О.Шевченко, В.С.Бондар, О.В.Лукієнко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини.– 2011.– Т. 6, № 3.– С. 206-208.
35Ефективність діакамфу гідрохлориду при експериментальному гострому порушенні мозкового кровообігу на тлі цукрового діабету / В.В.Шведський, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін // Актуальні проблеми сучасної медицини.– 2011.– Т. 11, № 3.– С. 85-88.
36Хіміко-токсикологічне дослідження проти епілептичного засобу дифеніну / О.В.Багуля, В.С.Бондар // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 145.
37Розробка методів ідентифікації антидепресанту пароксетину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, В.В.Болотов, В.С. Бондар, С. А. Карпушина, В.І.Степаненко // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 146.
38Разработка методик идентификации антиретровирусных препаратов для целей химико-токсикологического анализа / А.А.Бурьян, С.М.Полуян, Е.Г.Погосян, З.В.Шовковая // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 146-147.
39Інформаційне обґрунтування доцільності розробки методик аналітичної діагностики отруєнь ламотриджином / Т.В.Кучер, С.І.Мерзлікін, І.О.Журавель // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С.147-148.
40Кінетичне визначення ацетилхоліну за реакцією пергідролізу / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 148.
41Розробка методик аналітичної діагностики отруєння метформіном / В.Ю.Москаленко, С.І.Мерзлікін, І.О.Журавель // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 149.
42Пошук нових підходів до зменшення нейротоксичності етанолу / С.Ю.Штриголь, С.М.Дроговоз, І.В.Луцак, С.О.Жиляєв, О.В.Шатілов, К.Г.Щокіна, І.М.Подольський, С.В.Колісник, Д.В.Штриголь, С.І.Мерзлікін, О.А.Шатілова // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 159.
43Вплив діакамфу гідрохлориду на мікроморфометричні зміни кори головного мозку в щурів із моделлю церебральної ішемії на тлі цукрового діабету / В.В.Шведський, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін, О.Л.Черепаха, О.О.Решоткіна // Вісник Вінницького національного медичного університету.– 2011. – № 2.– С. 40-45.
44Розробка умов рідинної хроматографії для хіміко-токсикологічного аналізу метформіну / С.І.Мерзлікін, В.Ю.Москаленко // Запорізький медичний журнал.– 2011.– Т. 13, № 3.– С. 86-88.
45Токсикологічна хімія як дисципліна, що формує провізора в світлі положень Болонської декларації / Н.О.Ветютнева, С.А.Карпушина, І.М.Іванчук, З.В.Шовкова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.– Київ, 2011.– Вип. 20 (2).– С. 579-584.
46Методичні підходи у засвоєнні практичних навичок на циклі інтернатури за фахом «Загальна фармація» / Н.О.Ветютнева, З.В.Шовкова, І.М.Іванчук // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.– Київ, 2011– Вип. 20 (2).– С. 898-901.
47Ізолювання флувоксаміну з біологічного матеріалу за допомогою ацетону / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, В.В.Болотов, С.А.Карпушина // Збірник наукових праць Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.– Львів, 2011.– Вип. 9.– С. 30-34.
48Інформаційний огляд щодо виявлення випадків та причин отруєнь метформіном / С.І.Мерзлікін, В.Ю.Москаленко, І.О.Журавель // Збірник наукових праць Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Актуальні проблеми профілактичної медицини».– Львів, 2011.– Вип. 9.– С. 125-133.

2012 рік

49Isomeric 3-Isoxadiazolylcoumarins and their derivatives / O.S.Detistov, V.D.Orlov, I.O.Zhuravel’ // J. Heterocyclic Chem.– 2012.– V.49.– P. 883-892.
50Синтез, фізико-хімічні властивості та специфічна біологічна активність імідопохідних деяких пероксикарбонових кислот/ М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів, Н.Є.Шевельова // Журн. орг. та фарм. хімії.– 2012.– Т. 10, №39– С. 46-50.
51Використання хлороформу як екстрагента для ізолювання циталопраму з біологічного матеріалу / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2012.– №1 (69).– С. 61-64.
52Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення міансерину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2012.– № 2 (70).– С. 52-56.
53Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення сульпіриду, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, В.В.Болотов, С.А.Карпушина // Вісник фармації.– 2012.– №3 (71).– С. 36-39.
54Ізолювання сульпіриду з біологічного матеріалу ацетонітрилом та ацетоном / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2012.– № 4 (72).– С. 51-53.
55Діагностика смертельних отруєнь міансерином за результатами токсикологічних досліджень / С.В.Баюрка // Клінічна фармація.– 2012.– Т. 16, №1.– С. 66-70.
56Діагностика смертельних отруєнь сульпіридом за результатами токсикологічних досліджень / С.В.Баюрка, В.В.Болотов, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко, Г.І.Северіна // Клінічна фармація.– 2012.– Т. 16, № 2.– С. 27-30.
57Вивчення антимікробної активності мазей з густим та сухим екстрактами тополі китайської / В.В.Ковальов, Т.Г.Ярних, В.М.Ковальов // Клінічна фармація.– 2012.– Т. 16, № 2.– С. 48-50.
58Аналітична діагностика гострих отруєнь сульпіридом / С.В.Баюрка, В.В.Болотов, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко, О.Г.Погосян // Клінічна фармація.– 2012.– Т. 16, № 3.– С. 55-58.
59Аналітична діагностика отруєнь сульпіридом / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Клінічна фармація.– 2012.– Т. 16, № 4.– С. 39-42.
60Кінетико-спектрофотометричне визначення спазмолітину / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів // Фармацевтичний журнал.– 2012.– № 6– С. 67-73.
61Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення есциталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, В.В.Болотов, С.А.Карпушина, М.М.Івашура // Фармацевтичний журнал.– 2012.– № 6.– С. 79-85.
62Вплив діакамфу гідрохлориду на інтенсивність нейроапоптозу при експериментальному порушенні мозкового кровообігу на тлі цукрового діабету / В.В.Шведський, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін, І.Л.Черешнюк // Фармакологія та лікарська токсикологія.– 2012.– № 2 (27).– С. 49-53.
63Інформаційний огляд небезпечних наслідків застосування ламотриджину / С.І.Мерзлікін, Т.В.Кучер, І.О.Журавель // Фармакологія та лікарська токсикологія.– 2012.– № 3 (28).– С. 3-9.
64Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення пароксетину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, А.М.Семенов // Український біофармацевтичний журнал.– 2012.– № 1–2 (18–19).– С. 104-108.
65Розробка методу ізолювання пароксетину з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С.В.Баюрка, Л.І.Рибалка // Український біофармацевтичний журнал.– 2012.– № 5–6 (22–23).– С. 118-122.
66Кінетико-спектрофотометричне визначення ацетилхоліну / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів // Український медичний альманах.– 2012.– Т. 15, № 3– С. 31-33.
67Екстракційно-фотометричне визначення клопідогрелю / В.С.Бондар, Л.С.Аносова // Український медичний альманах.– 2012. – Т. 15, № 5 (додаток). – С. 43-44.
68Застосування високоефективної рідинної хроматографії в аналізі дифеніну / О.В.Багуля, В.С.Бондар // Український медичний альманах.– 2012. – Т. 15, № 5 (додаток).– С. 45-47.
69Вибір та вивчення впливу допоміжних речовин на якість ін’єкційного розчину папаверину гідрохлориду // В.О.Шевченко, В.С.Бондар, Є.А.Безрукавий // Український медичний альманах.– 2012.– Том 15, № 5 (додаток).– С. 283-284.
70Пошук речовин з антигістамінною активністю в ряду похідних імідазо[1,2-a]піразину/ О.О.Завада, О.Ю.Кошева, І.О.Журавель, Л.В.Яковлєва // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т. 7, Вип. 4. – С. 204-208.
71Високоефективна рідинна хроматографія в аналізі клопідогрелю / В.С.Бондар, Л.С.Аносова // Фармацевтичний часопис.– 2012.– № 4 (24).– С. 73-78.
72Протимікробні властивості нітрогеновмісних конденсованих систем з піридиновим фрагментом / О.М.Щербак, І.Д.Андрєєва, В.В.Казмірчук, І.О.Журавель // Аnnals of Mechnikov Institute.– 2012.– № 3.– P. 12-18.

2013 рік

73Kinetic spectrophotometric determination of acetylsalicylic acid in dosage form "ACELYSIN-KMP" / M.Ye.Blazheyevskiy, L.S.Kryskiw // J. Chem. Pharm. Res.– 2013.– № 5 (10).– Р. 102-107.
74Detection and determination of Venlafaxine in liver tissue by Colour Tests, TLC, UV-spectroscopy, HPLC with multiwave detection / S.Baiurka, S.Karpushina // J. Chem. Pharm. Res.– 2013.– 5 (12).–P. 1110–1120.
75Синтез производных имидазо[1,2-а]пиразина и имидазо[1,2-а]пиримидина / А.В.Борисов, А.А.Толмачев, О.А.Завада, И.А.Журавель, С.Н.Коваленко // Химия гетероцикл. соедин.– 2013.– № 5.– С. 754-762.
76Експериментальне дослідження актопротекторних властивостей діакамфу гідрохлориду за нормоглікемії та при цукровому діабеті / Р.Д.Закрутний, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін // Biomedical and Biological Anthropology.– 2013.– № 21.– С. 69-73.
77Химико-токсикологический анализ эсциталопрама в биологических жидкостях / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Фармация Казахстана.– 2013.– № 4.– С. 31-33.
78Изолирование клопидогреля и его метаболита из биоматериала / В.С.Бондарь, Л.С.Аносова, З.В.Шовковая // Фармация Казахстана.– 2013.– № 7.– С. 34-37.
79Качественные реакции и ТСХ в химико-токсикологическом анализе дифенина / В.С.Бондарь, А.В.Багуля // Фармация Казахстана.– 2013.– № 7.– С. 38-40.
80Изолирование клопидогреля и его метаболита из биологических жидкостей / В.С.Бондарь, Л.С.Аносова, З.В.Шовковая // Фармация Казахстана.– 2013.– № 9.– С. 59-60.
81Сравнительная оценка методов изолирования дифенина из биологического материала / В.С.Бондарь, А.В.Багуля // Фармация Казахстана.– 2013.– № 10.– С. 32-35.
82Разработка метода изолирования сульпирида из биологического материала / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Фармация Казахстана.– 2013.– № 11.– С. 38–41.
83Разработка и стандартизация методов обнаружения метформина для судебно-токсикологических исследований / В.Ю.Москаленко, С.И.Мерзликин // Научные ведомости Белгородского госуд. университета. Медицина. Фармация.– 2013.– № 25 (168), Вып. 24/1.– С. 126-130.
84Структурна модифікація амінокислот: синтез 2-(α,β,ω-аміноалкіл)імідазолів / О.В.Борисов, О.О.Завада, І.О.Жу-равель, С.М.Коваленко // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2013.– Т.11, вип.1 (41).– С. 66-69.
85Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylates / O.V.Tkachenko, S.V.Vlasov, S.M.Kovalenko, I.O.Zhuravel’, V.P.Chernykh // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2013.– Т.11, вип.3 (43).– С. 9-15.
86Synthesis and antimicrobial activity 1-N-alkylated derivatives of 3-N-substituted 1Н-thieno[3,2-d]pirimidine-2,4-diones / O.V.Tkachenko, S.V.Vlasov, S.M.Kovalenko, I.O.Zhuravel’, V.P.Chernykh // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2013.– Т. 11, Вип. 4 (44).– С. 15-21.
87Synthesis and the antimicrobial activity of 3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-2,4-dione-1-acetic acid amides / O.V.Tkachenko, S.V.Vlasov, S.M.Kovalenko, I.O.Zhuravel’, V.P.Chernykh // News of Pharmacy.– 2013.– Vol. 4 (76). – P. 5-10.
88Розробка умов аналітичної діагностики отруєнь пароксетином / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко, В.П.Мороз, І.А.Сокуренко // Клінічна фармація.– 2013.– Т. 17, № 3.– С. 58-61.
89Екстракційно-фотометричне визначення дифеніну / В.С.Бондар, О.В.Багуля, І.О.Нефьодов // Український біофармацевтичний журнал.– 2013.– № 3 (26).– С. 56-59.
90Синтез та вивчення похідних імідазо[1,2-а]піримідину як потенційних протигрибкових засобів/ О.О.Завада, О.В.Борисов, О.М.Щербак, І.О.Журавель, С.М.Коваленко // Український біофармацевтичний журнал.– 2013.– № 5 (28).– С. 50-54.
91Ізолювання метформіну з біологічних об’єктів / В.Ю.Москаленко, С.І.Мерзлікін // Український біофармацевтичний журнал.– 2013.– № 6 (29).– С. 70-74.
92Ідентифікація клопідогрелю та його метаболіту за допомогою методу тонкошарової хроматографії / В.С.Бондар, Л.С.Аносова, З.В.Шовкова // Український медичний альманах.– 2013.– Т. 16, № 1.– С. 50-52.
93Розробка умов визначення дифеніну методом газорідинної хроматографії, придатних для цілей хіміко-токсикологічного аналізу / В.С.Бондар, О.В.Багуля, О.В.Байдак // Український медичний альманах.– 2013. – Т. 16, № 1.– С. 53-54.
94Ізолювання клопідогрелю водою, підкисленою кислотою сульфатною (модифікований метод В. П. Крамаренка) / Л.С.Аносова, В.С.Бондар, З.В.Шовкова // Український медичний альманах.– 2013.– Т. 16, № 1 (додаток).– С. 154.
95Ізолювання дифеніну водою, підкисленою кислотою оксалатною / О.В.Багуля, В.С.Бондар // Український медичний альманах.– 2013.– Т. 16, № 1 (додаток).– С. 154 – 155.
96Дослідження хроматографічної поведінки метформіну в умовах загального ТШХ-скринінгу лікарських речовин / В.Ю.Москаленко, С.І.Мерзлікін // Фармацевтичний часопис.– 2013.– № 4 (29).– С. 58-62.
97Анализ механизмов нейропротекторного действия диакамфа гидрохлорида / С.Ю.Штрыголь, Д.В.Евдокимов, И.И.Абрамец, С.И.Мерзликин // Фармаком.– 2013.– № 4.– С. 88-94.
98Розробка та валідація методики визначення супровідних домішок у субстанції 3-(трифлюороацетил)-імідазо[1,2-a]піримідину на стадії фармацевтичної розробки лікарського препарату / О.О.Завада, В.І.Гусаров, С.М.Губарь, І.О.Журавель, С.М.Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.– 2013.– № 5 (31).– С. 4-8.
99Розробка та стандартизація умов аналітичної діагностики гострих отруєнь метформіном / В.Ю.Москаленко, С.І.Мерзлікін // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.– 2013.– № 6 (32).– С. 15-20.
100Забезпечення оптимальної області рН ін’єкційного розчину магнію сульфату / В.О.Шевченко, В.С.Бондар, С.М.Ролік, І.Г.Пересадько // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.– 2013.– Вип. 22, кн. 4.– С. 421-426.

2014 рік

101A suitable synthesis of [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one derivatives / S.S.Kovalenko, K.Yu.Kulikovska, O.G.Drushlyak, I.О.Zhuravel, S.M.Kovalenko // Chemistry of Heterocyclic Compounds.– 2014.– №8.– Р. 1243-1249.
102Enhancement of the base for 3,7-disubstituted [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7h)-one derivatives as promising pharmaceutical agents / K.Yu.Kulikovska, S.S.Kovalenko, O.G.Drushlyak, I.О.Zhuravel, S.M.Kovalenko // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2014.– Т. 12, Вип. 2 (46).– P. 32-35.
103Determination of validation characteristics of the UV-spectrophotometric method of doxylamine quantitative determination in blood in the variant of the method of standard / L.Yu.Klimenko, S.M.Trut, S.M.Poluyan // Вісник фармації.– 2014.– № 2. – Р. 53–58.
104Development of the kinetic-spectrophotometric method for quantitative determination of zopiclone in tablets by the perhydrolysis reaction / M.Ye.Blazheyevskiy, L.S.Kryskiw // Вісник фармації.– 2014.– Т. 3, №. 79.– С. 38-41.
105The effect of diacamph hydrochloride on the cortisol content in the blood of rats with diabetes mellitus modelled against the immobilization stress background / R.D.Zakrutnyi, S.Yu.Shtrygol, S.I.Merzlikin // Клінічна фармація.– 2014.– Т. 18, № 3.– С. 32-34.
106Основные критерии выбора состава при производстве парентеральных лекарственных средств в полимерной упаковке / В.А.Шевченко, В.С.Бондарь, Е.А.Безрукавый // Фармация Казахстана.– 2014.– № 2 (153).– С. 36-38.
107Современные подходы к разработке оральних лекарственных средств в полимерной упаковке / В.А.Шевченко, В.С.Бондар, С.Н.Ролик, С.А.Поветкин // Фармация Казахстана.– 2014.– № 4 (155).– С. 42-44.
108Идентификация производных сульфонилмочевины цветными реагентами / Т.В.Кучер, С.И.Мерзликин // Фармация Казахстана.– 2014.– № 7 (158).– С. 35-37.
109Determination of biological activity of derivatives N7-aryl/benzyl-3-(8-oxo-7,8-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]-pyrazin-3-yl)carboxylic acids / K.Yu.Kulikovska, S.S.Kovalenko, O.G.Drushlyak, I.О.Zhuravel, S.M.Kovalenko // Pharmacy of Kazakhstan.– 2014.– № 9 (160).– Р. 55–57.
110Химико-токсикологический анализ циталопрама в биологическом материале / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, М.Н.Ивашура // Фармация.– 2014.– № 4.– С. 3-5.
111Разработка состава лекарственного средства для орального применения на основе L-орнитина L-аспартата / В.А.Шевченко, В.С.Бондарь, С.Н.Ролик, Н.И.Квитчатая // Вестник фармации (Беларусь).– 2014.– № 2 (64).– С. 41-45.
112Метаболические эффекты диакамфа гидрохлорида и беметила у крыс с моделью хронического иммобилизационного стресса при нормогликемии и аллоксановом диабете / Р.Д.Закрутный, С.Ю.Штрыголь, С.И.Мерзликин, А.В.Мельник, А.А.Ходаковский // Медицинский вестник Юга России.– 2014.– № 3.– С. 98-103.
113Cинтез производных N7-арил-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиразин-3,8(2H,7H)-дионов и их 3-тиоксоаналогов как потенциальных фармацевтических агентов / К.Ю.Куликовская, С.С.Коваленко, А.Г.Друшляк, И.А.Журавель, С.Н.Коваленко // Вестник КазНМУ.– 2014.– № 5.– С. 131–136.
114Изучение полисахаридных комплексов желудочного сбора и желудочного сбора № 3 / А.И.Федосов, А.А.Кисличенко, В.С.Кисличенко, Е.Н.Новосел // Вестник ЮКГФА (Республика Казахстан).– 2014.– Т. 4, № 3 (68).– С. 121-125.
115Определение валидационных характеристик УФ-спектрофотометрической методики количественного определения доксиламина в крови в варианте метода добавок / Л.Ю.Клименко, С.Н.Трут, В.И.Степаненко // Вестник Таджикского национального университета.– 2014.– № 1/3 (134).– С. 189-199.
116Кількісне визначення біологічно активних речовин з протимікробною дією у шлункових зборах / А.І.Федосов, В.С.Кисличенко, О.А.Кисличенко // Клінічна фармація.– 2014.– Т. 18, № 4.– С. 63-65.
117Роль імідазолінових рецепторів І1- та І2- типів у реалізації механізму цукрознижувальної дії діакамфу гідрохлориду та метформіну / О.М.Калапко, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін, Б.В.Папонов, С.В.Львов // Український біофармацевтичний журнал.– 2014.– № 3 (32).– С. 41-44.
118Розробка УФ-спектрофотометричного та екстракційно-спектрофотометричного методів кількісного визначення венлафаксину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко, Л.Ю.Томаровська // Український біофармацевтичний журнал.– 2014.– № 5 (30).– С. 56-61.
119Разработка и валидация УФ-спектрофотометрических методик количественного определения метронидазола для целей химико-токсикологического анализа / Г.Л.Шкарлат, И.А.Журавель, Л.Ю.Клименко, З.В.Шовковая // Український медичний альманах.– 2014.– Т. 17, № 1.– С. 61-67.
120Flavonoids determination in the aboveground par of Achillea millefolium / O.A.Kyslychenko // Український медичний альманах.– 2014.– Т. 17, № 1.– С. 46-48.
121Development and validation of the methods of captopril spectrophotometric determination in blood by the reaction with the Ellman reagent / L.Yu.Klimenko, Z.V.Showkova, O.Ye.Mykytenko, A.G.Kaplaushenko // Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики.– 2014.– № 3 (16).– С. 8-13.
122Кінетико-спектрофотометричне визначення арпеналу за реакцією пергідролізу / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології.– 2014.– Т. 1, № 121.– С. 189-196.
123Кінетико-спектрофлуориметричне визначення D,L-лізину ацетилсаліцилату за реакцією пергідролізу з калію гідрогенпероксомоносульфатом у препараті «Ацелізин-КМП» / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів // Фармаком.– 2014.– Т. 4.– С. 35-41.
124Вивчення органічних кислот у шлунковому зборі / О.А. Кисличенко // Фармацевтичний часопис.– 2014.– № 4.– С. 27-30.
125Аntimicrobial activity of [1,2,4]triazolo[4,3-а]pyrazin-8(7Н)-one derivatives/ K.Yu.Kulikovska, S.S.Kovalenko, O.G.Drushlyak, I.О.Zhuravel, S.M.Kovalenko // Scientific Journal Annals of Mechnikov's Institute (AMI).– 2014.– №4.– Р. 32-38.
126Development and validation of the HPLC-procedures of phenytoin determination in blood in the variant of the method of standard / L.Yu.Klimenko, V.S Bondar, O.St.Tarasova // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.– 2014.– № 5 (37).– С. 4-10.

2015 рік

127Эффективный синтез и противомикробная активность производных 1,3,7-триазаспиро[4.4]нонан-2,4-диона / К.Ю.Кроленко, А.В.Силин, С.В.Власов, И.А.Журавель, С.Н.Коваленко // Химия гетероцикл. соедин.– 2015.– Т. 51, № 5.– С. 472-477.
128Химико-токсикологический анализ сертралина в биологическом материале / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, В.П.Мороз // Фармация.– 2015.– № 2.– С. 7-9.
129Изучение совместимости полимерного материала первичной упаковки для жидких лекарственных средств / В.А.Шевченко, В.С.Бондарь, Л.И.Шульга, С.Н.Ролик // Научные ведомости Белгородского госуд. университета. Медицина. Фармация.– 2015.– № 4 (20), Вып. 29.– С. 199-201.
130Определение органических кислот в желудочных сборах различных производителей Украины / А.И.Федосов, А.А.Кисличенко, В.А.Георгиянц // Вестник Фармации Ташкентского Фармацевтического института (Республика Узбекистан). (Стаття у редакції).
131Розроблення та валідація методик визначення фентоїну в сечі методом газо-рідинної хроматографії / Л.Ю.Клименко, В.С.Бондар, О.В.Гуменюк // Фармацевтичний журнал.– 2015.– № 1.– С. 96-104.
132Вибір та стандартизація умов селективного розділення глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду в тонкому шарі сорбенту / Т.В.Кучер, С.І.Мерзлікін // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.– 2015.– № 1.– С. 8-13.
Print Friendly, PDF & Email