Викладачі кафедри

Педагогічний склад кафедри – 9 осіб. З них 2 професори, 6 доцентів і 1 асистент. Очолює кафедру – доктор фармацевтичних наук, доцент БАЮРКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ.

Print Friendly, PDF & Email


 baurkaБАЮРКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ завідувач кафедри лікарської та аналітичної токсикології, доктор фармацевтичних наук, доцент. Працює з 1992 року, кандидат фармацевтичних наук (1998 р.), дисертація на тему «Хіміко-токсикологічне дослідження фенікаберану», є співавтором понад 60 наукових публікацій та патенту. На кафедрі виконує обов’язки відповідального за техніку безпеки, є співавтором учбових посібників, конспектів лекцій та інших методичних видань, читає курси лекцій, проводить лабораторні, семінарські заняття з Токсикологічної хімії, Токсикологічної безпеки лікарських засобів та вибіркової дисципліни для вітчизняних студентів та іноземних студентів. Виконує науково-дослідну роботу з розробки методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин антидепресивної дії.bondar БОНДАР ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Народився 19 серпня 1941 р. у с. Куп’єваха, Богодухівського р-ну, Харківської області, доктор фармацевтичних наук (1997), професор кафедри (2001). Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1970). Працював молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником Харківського НДІ хімії та технології лікарських засобів (1970-1984). У НФаУ працює з 1985 року асистент, доцент (1995-1998), завідувач кафедрою токсикологічної хімії (1998-2010), з 2010 року – професор кафедри токсикологічної хімії, з 2016 року – професор кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

MoremerzlikinМЕРЗЛІКІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ доктор фармацевтичних наук, професор кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Народився 16.10.1958 р. у м. Харкові. У 1976 р. закінчив середню школу №56. З 1976 по 1979 рр. служив у ВМФ. З 1979 по 1981 рр. працював у Харківському фармацевтичному інституті техніком. З 1981 по 1986 рр. студент Харківського фармацевтичного інституту. Працював: провізор аптеки №329, м. Харків (1986-1988), молодший науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту ендокринології та хімії гормонів (1988-1992); асистент кафедр органічної (1992-1993) та токсикологічної хімії (1993-1997), завідувач науково-виробничої лабораторії (1997-2000), старший науковий співробітник (2000-2002), доцент (2002-2004) та професор (від 2005) кафедри токсикологічної хімії Національного фармацевтичного університету. Кандидат хімічних наук (1991), доцент (2002), доктор фармацевтичних наук (2004) зі спеціальності 15.00.03 стандартизація та організація виробництва лікарських засобів, професор кафедри токсикологічної хімії (2005).

MorepogosaynПОГОСЯН ОЛЕНА ГРИГОРІВНА  – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Працює з 1988 року, кандидат фармацевтичних наук (1998р.), дисертація на тему “Хіміко-токсикологічне дослідження фенігідину”, є співавтором понад 25 наукових публікацій. Завуч кафедри, відповідає на кафедрі за факультет “Фармація” для вітчизняних студентів (ССО) (методичне забезпечення, робочі програми, лекції тощо, дисципліна – Токсикологічна хімія). Є співавтором конспектів лекцій з Токсикологічної хімії та Основ токсикології, методичних видань. Читає курс лекцій з токсикологічної хімії для вітчизняних студентів денної та заочної форм навчання, проводить лабораторні заняття з Токсикологічної хімії, семінарські заняття з Експрес-аналізу гострих інтоксикацій та Актуальних проблем профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманій на російській та українській мовах.