Викладачі кафедри

Педагогічний склад кафедри – 11 осіб. З них 2 професори, 7 доцентів і 2 асистент. Очолює кафедру – доктор фармацевтичних наук, доцент БАЮРКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ.kovalevКОВАЛЬОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ кандидат фармацевтичних  наук, доцент кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Працює з 2007 року, кандидат фармацевтичних наук (2001р.), дисертація на тему “Розробка складу і технології комбінованої мазі з гексаметилентетраміном для лікування інфекційних ускладнень вогнепальних та опікових ран”, є співавтором  30 наукових публікацій. Проводить лабораторні заняття з Токсикологічної хімії, семінарські заняття з Експрес-аналізу гострих інтоксикацій та Актуальних проблем профілактики тютюноваління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманій на російській та українській мовах.KulikovskaНЕТЬОСОВА КРИСТИНА ЮРІЇВНА кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

З 2011 р. є аспірантом кафедри токсикологічної хімії. У 2011 р. захистила дисертацію на тему “Синтез, реакційна здатність та біологічні властивості [1,2,4]триазоло[4,3-а]піразин-8-онів”. Кандидат фармацевтичних наук (2015 р.), є співавторм більше 15 наукових праць. З 2015 р. працює асистентом кафедри токсикологічної хімії. Секретар кафедри, відповідальна за наповнення сайту кафедри, відповідає за розробку курсів дистанційної освіти з дисциплін “Токсикологічна безпека лікарських засобів” та “Фармацевтичні аспекти алкоголізму, наркоманії та токсикоманії”. Є членом робочої групи Ради молодих вчених Національного фармацевтичного університету. Проводить лабораторні та семінарські заняття з Токсикологічної хімії.

1МОСКАЛЕНКО ВАЛЕРІЯ ЮРІЇВНА – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

З 2009 р. – магістрант кафедр токсикологічної хімії НФаУ. У 2010 р. захистила магістерську роботу на тему «Розробка методів дослідження метформіну, прийнятних для хіміко-токсикологічного аналізу». З 2010 р. аспірант кафедри токсикологічної хімії НФаУ. У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Хіміко-токсикологічний аналіз метформіну». Кандидат фармацевтичних наук (2014 р.). З 2014 р. асистент кафедри фармацевтичної хімії НФаУ. З 2016 р. – асистент кафедри лікарської та аналітичної токсикології. Є співавтором більше 15 наукових праць, курсу лекцій з токсикологічної хімії для студентів факультета підготовки іноземних студентів та заочної (дистанційної) форми навчання за спеціальністю «Фармація». Проводить лабораторні та семінарські заняття з Токсикологічної хімії.