Pedagogical staff

Pedagogical staff – 11 people: 2 professors, 7 associate professors and 2 assistants.

The head of the department – Doctor of Pharmaceutical Sciences, associate professor BAYURKA SERGIY V.

Sorry, this entry is only available in Русский and Українська.

 

1МОСКАЛЕНКО ВАЛЕРІЯ ЮРІЇВНА – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

З 2009 р. – магістрант кафедр токсикологічної хімії НФаУ. У 2010 р. захистила магістерську роботу на тему «Розробка методів дослідження метформіну, прийнятних для хіміко-токсикологічного аналізу». З 2010 р. аспірант кафедри токсикологічної хімії НФаУ. У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Хіміко-токсикологічний аналіз метформіну». Кандидат фармацевтичних наук (2014 р.). З 2014 р. асистент кафедри фармацевтичної хімії НФаУ. З 2016 р. – асистент кафедри лікарської та аналітичної токсикології. Є співавтором більше 15 наукових праць, курсу лекцій з токсикологічної хімії для студентів факультета підготовки іноземних студентів та заочної (дистанційної) форми навчання за спеціальністю «Фармація». Проводить лабораторні та семінарські заняття з Токсикологічної хімії.