Нетьосова Кристина ЮріївнаKulikovskaНЕТЬОСОВА КРИСТИНА ЮРІЇВНА кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

З 2011 р. є аспірантом кафедри токсикологічної хімії. У 2011 р. захистила дисертацію на тему “Синтез, реакційна здатність та біологічні властивості [1,2,4]триазоло[4,3-а]піразин-8-онів”. Кандидат фармацевтичних наук (2015 р.), є співавторм більше 30 наукових праць. З 2015 р. працює асистентом кафедри токсикологічної хімії. Секретар кафедри, відповідальна за наповнення сайту кафедри, відповідає за розробку курсів дистанційної освіти з дисциплін “Токсикологічна безпека лікарських засобів” та “Фармацевтичні аспекти алкоголізму, наркоманії та токсикоманії”. Є членом робочої групи Ради молодих вчених Національного фармацевтичного університету. Проводить лабораторні заняття з Токсикологічної хімії та практичні заняття з лікарської та аналітичної токсикології.

Print Friendly, PDF & Email