Степаненко Володимир ІвановичstepanenkoСТЕПАНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ  кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Працює на кафедрі з 1987 року. Кандидат фармацевтичних наук (1987), дисертація на тему: “Синтез, фізико-хімічні дослідження та біологічна активність в ряду 2-сульфанілсукцинанілової кислоти”. Є співавтором понад 60 наукових публікацій. На кафедрі відповідає за профорієнтаційну роботу, за спеціальність “Клінічна фармація” (методичне забезпечення, робочі програми, лекції з дисципліни “Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією”). Співавтор навчальних посібників, лекцій та інших методичних видань. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з Токсикологічної хімії для іноземних та вітчизняних студентів.

Print Friendly, PDF & Email