Розклади занять

ЛЕКЦІЇ ЧИТАЮТЬ:

Фармацевтичний факультет 5 курс (І-ІІ потік) – зав. кафедрою, доц. Баюрка С.В., проф. Мерзлікін С.І.

Фармацевтичний факультет 5 курс 1-2 гр. ССО – доц. Погосян О.Г., доц. Шовкова З.В.

Фармацевтичний факультет 5 курс 1 гр. бак. – доц. Полуян С.М.

Факультет клінічної фармації 5 курс 1 гр.  – доц. Степаненко В.І.

Факультет промислової фармації 4 курс 1 гр.  – проф. Бондар В.С.


РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ

для студентів денної форми навчання спеціальності “Фармація” 5 к. на осінній семестр 2016-2017 н.р.

для студентів заочної форми навчання осінній семестр 2016-2017 н.р.

з токсикологічної хімії для студентів заочного відділення на зимову сесію 2016-2017н.р.


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

лабораторних занять з лікарської та аналітичної токсикології для студентів денної форми навчання спеціальності “Фармація” 5 к. на осінній семестр 2016-2017 н.р.

лабораторних занять з лікарської та аналітичної токсикології для студентів заочного відділення на зимову сесію 2016-2017 н.р.


РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

для магістрів фармацевтичного факультету (6 курс) на осінній семестр 2015-2016 н.р.

для магістрів факультету “Промислової фармації” (6 курс) на осінній семестр 2015-2016 н.р.