Розклади занять

Лабораторні заняття в групах проводять:


Лекції читають: Фармацевтичний факультет 5 курс (І-ІІ потік) – зав. кафедрою, проф. Журавель І.О., проф. Мерзлікін С.І. Фармацевтичний факультет 5 курс 1-2 гр. ССО – доц. Погосян О.Г., доц. Шовкова З.В. Фармацевтичний факультет 5 курс 1 гр. бак. – доц. Полуян С.М. Факультет клінічної фармації 5 курс 1 гр.  – доц. Степаненко В.І. Факультет промислової фармації 4 курс 1 гр.  – проф. Бондар В.С.
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ з токсикологічної хімії для студентів денної форми навчання на осінній семестр 2014-2015 навч. року
РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ для студентів денної форми навчання

Print Friendly, PDF & Email