Навчально-методичне забезпечення викладання нормативних і варіативних дисциплін на кафедрі токсикологічної хімії

Навчально-методичне забезпечення викладання нормативної дисципліни «Основи токсикології»

Навчально-методичне забезпечення викладання нормативної дисципліни «Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією»

Навчально-методичне забезпечення викладання нормативної дисципліни «Токсикологічна хімія»

Навчально-методичне забезпечення викладання дисципліни «Токсикологічна безпека лікарських засобів»

Навчально-методичне забезпечення викладання нормативної дисципліни «Токсикологічна безпека лікарських засобів»

Навчально-методичне забезпечення викладання варіативної дисципліни «Фармацевтичні аспекти алкоголізму, наркоманії та токсикоманії»

Print Friendly, PDF & Email