Student

Навчально-методичне забезпечення викладання нормативних і варіативних дисциплін на кафедрі лікарської та аналітичної токсикології

Навчально-методичне забезпечення викладання нормативної дисципліни «Промислова токсикологія»

Навчально-методичне забезпечення викладання нормативної дисципліни «Лікарська та аналітична  токсикологія»

Навчально-методичне забезпечення викладання дисципліни «Токсикологічна безпека лікарських засобів»

Навчально-методичне забезпечення викладання нормативної дисципліни «Токсикологічна безпека лікарських засобів»

Навчально-методичне забезпечення викладання варіативної дисципліни «Фармацевтичні аспекти алкоголізму, наркоманії та токсикоманії»

Print Friendly, PDF & Email