Science

Напрямки наукової діяльності кафедри лікарської та аналітичної токсикології

  • Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин різних фармакологічних груп в біологічному матеріалі
  • Розробка методів пробопідготовки біологічних об’єктів
  • Дослідження біологічних рідин на вміст лікарських речовин при гострих отруєннях
  • Розробка скринінгових підходів до виявлення лікарських речовин в екскрактах з біологічного матеріалу при загальному токсикологічному дослідженні
  • Розробка підходів до виявлення отрут органічного походження за продуктами їх біотрансформації в умовах живого організму
  • Розробка хімічних експрес-тестів для виявлення лікарських речовин різноїх природи
  • Синтез біологічно-активних речовин
  • Розробка та стандартизація лікарських засобів антидіабетичної дії

Наукові публікації:

Наукові публікації 2019 р.

Наукові публікації 2018 р.

Наукові публікації 2017 р. 

Наукові публікації 2016 р. 

Наукові публікації 2015 р.

Наукові публікації 2014 р.

Наукові публікації 2013 р.

Наукові публікації 2012 р.

Наукові публікації 2011 р.

Наукові публікації 2010 р.

Наукові публікації

2010 рік

1Synthesis and Modification of 2-(Coumarin-3-yl)-3,4,5,6,7,8-hexahydropyrido[4’,3’:4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-4-ones / S.M.Kovalenko, S.V.Vlasov, O.V.Silin, A.I.Fedosov, I.O.Zhuravel’, V.P.Chernykch // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2010.– Т. 8, вип. 1 (29).– С. 20-24.
2Синтез 2Н,6Н-піримідо[2,1- b][1,3,4]тіадіазин-6-онів з кумариновим фрагментом та їх протимікробна активність / С.М.Коваленко, С.В.Власов, А.І.Федосов, І.О.Журавель, В.В.Казмірчук, В.П.Черних, Ю.Л.Волянский // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2010.– Т. 8, вип. 3 (31).– С.52-57.
3Синтез нових 3-гетерилзаміщених 2Н-пірано[2,3-c]піридин-2-онів та 2-імінів / П.Є.Шинкаренко, С.В.Власов, І.О.Журавель, С.М.Коваленко, А.І.Федосов, В.П.Черних // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2010.– Т. 8, вип. 4 (32).– С. 51-55.
4Ізолювання піразидолу з біологічного матеріалу амфіпротонними розчинниками / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко // Вісник фармації.– 2010.– № 1 (61).– С. 32-35.
5Ізолювання деяких антидепресантів з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Вісник фармації.– 2010.– № 2 (62).– С. 53-55.
6Первинне пакування парентеральних розчинів: контейнери та матеріали, що використовуються при їх виробництві / В.О.Шевченко, В.С.Бондар // Вісник фармації.– 2010.– № 3 (63).– С. 9-12.
7Ізолювання тразодону з біологічного матеріалу ацетоном та підкисленим ацетонітрилом / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, С.А.Карпушина // Вісник фармації.– 2010.– № 3 (63).– С. 35-37.
8Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення циталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, В.В.Болотов, С.А.Карпушина // Вісник фармації.– 2010.– № 4 (64).– С. 33-37.
9Спрямований хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на каптоприл / З.В.Шовкова, В.В.Болотов, С.І.Мерзлікін, Л.Ю.Клименко // Вісник фармації.– 2010.– № 4 (64).– С. 42-45.
10Хіміко-токсикологічне дослідження біологічних рідин у лабораторній діагностиці отруєнь тразодоном / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Клінічна фармація.– 2010.– Т. 14, № 2.– С. 8-11.
11Використання хіміко-токсикологічних досліджень в діагностиці смертельних отруєнь піразидолом / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, С.А.Карпушина // Клінічна фармація.– 2010.– Т. 14, № 3.– С. 26-29.
12Діагностика отруєнь тразодоном за результатами судово-токсикологічного дослідження біологічного матеріалу / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Клінічна фармація.– 2010.– Т. 14, № 4.– С. 19-22.
13Ізолювання тразодону з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, С.А.Карпушина // Український біофармацевтичний журнал.– 2010.– № 2 (7).– С. 66-70.
14Кількісне визначення каптоприлу в таблетках методом хемолюмінометрії / М.Є.Блажеєвський, Н.Ю.Бондаренко, З.В.Шовкова // Український медичний альманах.– 2010.– Т. 13, № 6.– С. 23-25.
15Розробка методів ідентифікації флувоксаміну, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко, В.П.Мороз // Запорожский медицинский журнал.– 2010.– Т. 12, № 4.– С. 60-63.
16Розробка методик ізолювання каптоприлу з біологічних рідин / З.В.Шовкова, В.В.Болотов, С.І.Мерзлікін, Л.Ю.Клименко // Запорізький медичний журнал.– 2010.– Т. 12, № 6.– С. 84-87.
17Дослідження ізолювання каптоприлу із сечі / З.В.Шовкова, В.В.Болотов, С.І.Мерзлікін, Л.Ю.Клименко // Актуал. пробл. транспорт. медицини: навколиш. середовище; проф. здоров’я; патологія.– 2010.– № 3 (21), додаток.– С. 85-88.
18Ізолювання тразодону з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, С.А.Карпушина // Український біофармацевтичний журнал.– 2010.– № 2 (7).– С. 66-70.
19Експериментальне вивчення антиамнестичних властивостей пероральних протидіабетичних препаратів / О.А.Єсєва, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін // Буковинський медичний вісник.– 2010.– Т. 14, № 1 (53).– С. 118-120.

2011 рік

20Синтез 3-алкіл/арилсульфонілалкіл-7-діалкіламіно-6-фторохінолін-4-онів / В.Ю.Гудіна, О.В.Сілін, С.М.Коваленко, І.О.Журавель // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2011.– Т. 9, вип. 1 (33).– С. 41-46.
21Новий метод синтезу похідних 3-сульфоніламідо-6-фторохінолін-4-онів / В.Ю.Гудіна, О.В.Сілін, С.М.Коваленко, І.О.Журавель // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2011.– Т. 9, вип. 4 (36).– С. 55-60.
22Синтез N1-алкіл-7-діалкіламіно-6-фторохінолін-4-он-3-карбонітрилів / Н.В.Спиридонова, О.В.Сілін, С.М. Коваленко, І.О.Журавель // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2011.– Т. 9, вип. 4 (36).– С. 65-69.
23Розробка методів кількісного визначення флувоксаміну / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2011.– № 2 (66).– С. 45-47.
24Ізолювання циталопраму з біологічного матеріалу підкисленою водою та підкисленим етанолом / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2011.– № 3 (67).– С. 46-49.
25Вивчення залежності біодоступності етекридину лактату від складу м’якої лікарської форми / В.В.Ковальов, В.О. Грудько, Т.Г.Ярних, В.М.Ковальов // Вісник фармації.– 2011.– № 4 (68).– С. 31-34.
26Ізолювання флувоксаміну з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2011.– № 4 (68).– С. 53-56.
27Діагностика смертельних отруєнь флувоксаміном за результатами хіміко-токсикологічних досліджень / С.В.Баюрка // Клінічна фармація.– 2011.– Т. 15, № 1.– С. 17-20.
28Діагностика отруєнь циталопрамом за результатами хіміко-токсикологічних досліджень / С.В.Баюрка // Клінічна фармація.– 2011.– Т. 15, № 2.– С. 13-16.
29Аналітична діагностика смертельних отруєнь флувоксаміном / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Клінічна фармація.– 2011.– Т. 15, № 3.– С. 31-34.
30Вплив діакамфу гідрохлориду на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів із моделлю церебральної ішемії на тлі цукрового діабету / В.В.Шведський, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін // Клінічна фармація.– 2011.– Т.15, № 3.– С. 57-61.
31Аналітична діагностика отруєнь флувоксаміном / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, Т.О.Томаровська // Клінічна фармація.– 2011.– Т. 15, № 4.– С. 28-32.
32Розробка методик ізолювання донормілу з біологічних рідин організму / І.М.Іванчук, В.В.Болотов, Л.Ю.Клименко, З.В.Шовкова // Медична хімія.– 2011.– № 2 (47). Т. 13.– С. 121-124.
33Ізолювання циталопраму з біологічних рідин / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Український біофармацевтичний журнал.– 2011.– № 1 (12).– С. 54-59.
34Прогнозування стабільності для парентеральних лікарських засобів у контейнерах з поліетилену / В.О.Шевченко, В.С.Бондар, О.В.Лукієнко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини.– 2011.– Т. 6, № 3.– С. 206-208.
35Ефективність діакамфу гідрохлориду при експериментальному гострому порушенні мозкового кровообігу на тлі цукрового діабету / В.В.Шведський, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін // Актуальні проблеми сучасної медицини.– 2011.– Т. 11, № 3.– С. 85-88.
36Хіміко-токсикологічне дослідження проти епілептичного засобу дифеніну / О.В.Багуля, В.С.Бондар // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 145.
37Розробка методів ідентифікації антидепресанту пароксетину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, В.В.Болотов, В.С. Бондар, С. А. Карпушина, В.І.Степаненко // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 146.
38Разработка методик идентификации антиретровирусных препаратов для целей химико-токсикологического анализа / А.А.Бурьян, С.М.Полуян, Е.Г.Погосян, З.В.Шовковая // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 146-147.
39Інформаційне обґрунтування доцільності розробки методик аналітичної діагностики отруєнь ламотриджином / Т.В.Кучер, С.І.Мерзлікін, І.О.Журавель // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С.147-148.
40Кінетичне визначення ацетилхоліну за реакцією пергідролізу / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 148.
41Розробка методик аналітичної діагностики отруєння метформіном / В.Ю.Москаленко, С.І.Мерзлікін, І.О.Журавель // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 149.
42Пошук нових підходів до зменшення нейротоксичності етанолу / С.Ю.Штриголь, С.М.Дроговоз, І.В.Луцак, С.О.Жиляєв, О.В.Шатілов, К.Г.Щокіна, І.М.Подольський, С.В.Колісник, Д.В.Штриголь, С.І.Мерзлікін, О.А.Шатілова // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 159.
43Вплив діакамфу гідрохлориду на мікроморфометричні зміни кори головного мозку в щурів із моделлю церебральної ішемії на тлі цукрового діабету / В.В.Шведський, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін, О.Л.Черепаха, О.О.Решоткіна // Вісник Вінницького національного медичного університету.– 2011. – № 2.– С. 40-45.
44Розробка умов рідинної хроматографії для хіміко-токсикологічного аналізу метформіну / С.І.Мерзлікін, В.Ю.Москаленко // Запорізький медичний журнал.– 2011.– Т. 13, № 3.– С. 86-88.
45Токсикологічна хімія як дисципліна, що формує провізора в світлі положень Болонської декларації / Н.О.Ветютнева, С.А.Карпушина, І.М.Іванчук, З.В.Шовкова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.– Київ, 2011.– Вип. 20 (2).– С. 579-584.
46Методичні підходи у засвоєнні практичних навичок на циклі інтернатури за фахом «Загальна фармація» / Н.О.Ветютнева, З.В.Шовкова, І.М.Іванчук // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.– Київ, 2011– Вип. 20 (2).– С. 898-901.
47Ізолювання флувоксаміну з біологічного матеріалу за допомогою ацетону / С.В.Баюрка, В.С.Бондар, В.В.Болотов, С.А.Карпушина // Збірник наукових праць Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.– Львів, 2011.– Вип. 9.– С. 30-34.
48Інформаційний огляд щодо виявлення випадків та причин отруєнь метформіном / С.І.Мерзлікін, В.Ю.Москаленко, І.О.Журавель // Збірник наукових праць Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Актуальні проблеми профілактичної медицини».– Львів, 2011.– Вип. 9.– С. 125-133.

2012 рік

49Isomeric 3-Isoxadiazolylcoumarins and their derivatives / O.S.Detistov, V.D.Orlov, I.O.Zhuravel’ // J. Heterocyclic Chem.– 2012.– V.49.– P. 883-892.
50Синтез, фізико-хімічні властивості та специфічна біологічна активність імідопохідних деяких пероксикарбонових кислот/ М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів, Н.Є.Шевельова // Журн. орг. та фарм. хімії.– 2012.– Т. 10, №39– С. 46-50.
51Використання хлороформу як екстрагента для ізолювання циталопраму з біологічного матеріалу / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2012.– №1 (69).– С. 61-64.
52Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення міансерину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2012.– № 2 (70).– С. 52-56.
53Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення сульпіриду, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, В.В.Болотов, С.А.Карпушина // Вісник фармації.– 2012.– №3 (71).– С. 36-39.
54Ізолювання сульпіриду з біологічного матеріалу ацетонітрилом та ацетоном / С.В.Баюрка // Вісник фармації.– 2012.– № 4 (72).– С. 51-53.
55Діагностика смертельних отруєнь міансерином за результатами токсикологічних досліджень / С.В.Баюрка // Клінічна фармація.– 2012.– Т. 16, №1.– С. 66-70.
56Діагностика смертельних отруєнь сульпіридом за результатами токсикологічних досліджень / С.В.Баюрка, В.В.Болотов, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко, Г.І.Северіна // Клінічна фармація.– 2012.– Т. 16, № 2.– С. 27-30.
57Вивчення антимікробної активності мазей з густим та сухим екстрактами тополі китайської / В.В.Ковальов, Т.Г.Ярних, В.М.Ковальов // Клінічна фармація.– 2012.– Т. 16, № 2.– С. 48-50.
58Аналітична діагностика гострих отруєнь сульпіридом / С.В.Баюрка, В.В.Болотов, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко, О.Г.Погосян // Клінічна фармація.– 2012.– Т. 16, № 3.– С. 55-58.
59Аналітична діагностика отруєнь сульпіридом / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Клінічна фармація.– 2012.– Т. 16, № 4.– С. 39-42.
60Кінетико-спектрофотометричне визначення спазмолітину / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів // Фармацевтичний журнал.– 2012.– № 6– С. 67-73.
61Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення есциталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, В.В.Болотов, С.А.Карпушина, М.М.Івашура // Фармацевтичний журнал.– 2012.– № 6.– С. 79-85.
62Вплив діакамфу гідрохлориду на інтенсивність нейроапоптозу при експериментальному порушенні мозкового кровообігу на тлі цукрового діабету / В.В.Шведський, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін, І.Л.Черешнюк // Фармакологія та лікарська токсикологія.– 2012.– № 2 (27).– С. 49-53.
63Інформаційний огляд небезпечних наслідків застосування ламотриджину / С.І.Мерзлікін, Т.В.Кучер, І.О.Журавель // Фармакологія та лікарська токсикологія.– 2012.– № 3 (28).– С. 3-9.
64Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення пароксетину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, А.М.Семенов // Український біофармацевтичний журнал.– 2012.– № 1–2 (18–19).– С. 104-108.
65Розробка методу ізолювання пароксетину з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С.В.Баюрка, Л.І.Рибалка // Український біофармацевтичний журнал.– 2012.– № 5–6 (22–23).– С. 118-122.
66Кінетико-спектрофотометричне визначення ацетилхоліну / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів // Український медичний альманах.– 2012.– Т. 15, № 3– С. 31-33.
67Екстракційно-фотометричне визначення клопідогрелю / В.С.Бондар, Л.С.Аносова // Український медичний альманах.– 2012. – Т. 15, № 5 (додаток). – С. 43-44.
68Застосування високоефективної рідинної хроматографії в аналізі дифеніну / О.В.Багуля, В.С.Бондар // Український медичний альманах.– 2012. – Т. 15, № 5 (додаток).– С. 45-47.
69Вибір та вивчення впливу допоміжних речовин на якість ін’єкційного розчину папаверину гідрохлориду // В.О.Шевченко, В.С.Бондар, Є.А.Безрукавий // Український медичний альманах.– 2012.– Том 15, № 5 (додаток).– С. 283-284.
70Пошук речовин з антигістамінною активністю в ряду похідних імідазо[1,2-a]піразину/ О.О.Завада, О.Ю.Кошева, І.О.Журавель, Л.В.Яковлєва // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т. 7, Вип. 4. – С. 204-208.
71Високоефективна рідинна хроматографія в аналізі клопідогрелю / В.С.Бондар, Л.С.Аносова // Фармацевтичний часопис.– 2012.– № 4 (24).– С. 73-78.
72Протимікробні властивості нітрогеновмісних конденсованих систем з піридиновим фрагментом / О.М.Щербак, І.Д.Андрєєва, В.В.Казмірчук, І.О.Журавель // Аnnals of Mechnikov Institute.– 2012.– № 3.– P. 12-18.

2013 рік

73Kinetic spectrophotometric determination of acetylsalicylic acid in dosage form "ACELYSIN-KMP" / M.Ye.Blazheyevskiy, L.S.Kryskiw // J. Chem. Pharm. Res.– 2013.– № 5 (10).– Р. 102-107.
74Detection and determination of Venlafaxine in liver tissue by Colour Tests, TLC, UV-spectroscopy, HPLC with multiwave detection / S.Baiurka, S.Karpushina // J. Chem. Pharm. Res.– 2013.– 5 (12).–P. 1110–1120.
75Синтез производных имидазо[1,2-а]пиразина и имидазо[1,2-а]пиримидина / А.В.Борисов, А.А.Толмачев, О.А.Завада, И.А.Журавель, С.Н.Коваленко // Химия гетероцикл. соедин.– 2013.– № 5.– С. 754-762.
76Експериментальне дослідження актопротекторних властивостей діакамфу гідрохлориду за нормоглікемії та при цукровому діабеті / Р.Д.Закрутний, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін // Biomedical and Biological Anthropology.– 2013.– № 21.– С. 69-73.
77Химико-токсикологический анализ эсциталопрама в биологических жидкостях / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Фармация Казахстана.– 2013.– № 4.– С. 31-33.
78Изолирование клопидогреля и его метаболита из биоматериала / В.С.Бондарь, Л.С.Аносова, З.В.Шовковая // Фармация Казахстана.– 2013.– № 7.– С. 34-37.
79Качественные реакции и ТСХ в химико-токсикологическом анализе дифенина / В.С.Бондарь, А.В.Багуля // Фармация Казахстана.– 2013.– № 7.– С. 38-40.
80Изолирование клопидогреля и его метаболита из биологических жидкостей / В.С.Бондарь, Л.С.Аносова, З.В.Шовковая // Фармация Казахстана.– 2013.– № 9.– С. 59-60.
81Сравнительная оценка методов изолирования дифенина из биологического материала / В.С.Бондарь, А.В.Багуля // Фармация Казахстана.– 2013.– № 10.– С. 32-35.
82Разработка метода изолирования сульпирида из биологического материала / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина // Фармация Казахстана.– 2013.– № 11.– С. 38–41.
83Разработка и стандартизация методов обнаружения метформина для судебно-токсикологических исследований / В.Ю.Москаленко, С.И.Мерзликин // Научные ведомости Белгородского госуд. университета. Медицина. Фармация.– 2013.– № 25 (168), Вып. 24/1.– С. 126-130.
84Структурна модифікація амінокислот: синтез 2-(α,β,ω-аміноалкіл)імідазолів / О.В.Борисов, О.О.Завада, І.О.Жу-равель, С.М.Коваленко // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2013.– Т.11, вип.1 (41).– С. 66-69.
85Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylates / O.V.Tkachenko, S.V.Vlasov, S.M.Kovalenko, I.O.Zhuravel’, V.P.Chernykh // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2013.– Т.11, вип.3 (43).– С. 9-15.
86Synthesis and antimicrobial activity 1-N-alkylated derivatives of 3-N-substituted 1Н-thieno[3,2-d]pirimidine-2,4-diones / O.V.Tkachenko, S.V.Vlasov, S.M.Kovalenko, I.O.Zhuravel’, V.P.Chernykh // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2013.– Т. 11, Вип. 4 (44).– С. 15-21.
87Synthesis and the antimicrobial activity of 3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-2,4-dione-1-acetic acid amides / O.V.Tkachenko, S.V.Vlasov, S.M.Kovalenko, I.O.Zhuravel’, V.P.Chernykh // News of Pharmacy.– 2013.– Vol. 4 (76). – P. 5-10.
88Розробка умов аналітичної діагностики отруєнь пароксетином / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко, В.П.Мороз, І.А.Сокуренко // Клінічна фармація.– 2013.– Т. 17, № 3.– С. 58-61.
89Екстракційно-фотометричне визначення дифеніну / В.С.Бондар, О.В.Багуля, І.О.Нефьодов // Український біофармацевтичний журнал.– 2013.– № 3 (26).– С. 56-59.
90Синтез та вивчення похідних імідазо[1,2-а]піримідину як потенційних протигрибкових засобів/ О.О.Завада, О.В.Борисов, О.М.Щербак, І.О.Журавель, С.М.Коваленко // Український біофармацевтичний журнал.– 2013.– № 5 (28).– С. 50-54.
91Ізолювання метформіну з біологічних об’єктів / В.Ю.Москаленко, С.І.Мерзлікін // Український біофармацевтичний журнал.– 2013.– № 6 (29).– С. 70-74.
92Ідентифікація клопідогрелю та його метаболіту за допомогою методу тонкошарової хроматографії / В.С.Бондар, Л.С.Аносова, З.В.Шовкова // Український медичний альманах.– 2013.– Т. 16, № 1.– С. 50-52.
93Розробка умов визначення дифеніну методом газорідинної хроматографії, придатних для цілей хіміко-токсикологічного аналізу / В.С.Бондар, О.В.Багуля, О.В.Байдак // Український медичний альманах.– 2013. – Т. 16, № 1.– С. 53-54.
94Ізолювання клопідогрелю водою, підкисленою кислотою сульфатною (модифікований метод В. П. Крамаренка) / Л.С.Аносова, В.С.Бондар, З.В.Шовкова // Український медичний альманах.– 2013.– Т. 16, № 1 (додаток).– С. 154.
95Ізолювання дифеніну водою, підкисленою кислотою оксалатною / О.В.Багуля, В.С.Бондар // Український медичний альманах.– 2013.– Т. 16, № 1 (додаток).– С. 154 – 155.
96Дослідження хроматографічної поведінки метформіну в умовах загального ТШХ-скринінгу лікарських речовин / В.Ю.Москаленко, С.І.Мерзлікін // Фармацевтичний часопис.– 2013.– № 4 (29).– С. 58-62.
97Анализ механизмов нейропротекторного действия диакамфа гидрохлорида / С.Ю.Штрыголь, Д.В.Евдокимов, И.И.Абрамец, С.И.Мерзликин // Фармаком.– 2013.– № 4.– С. 88-94.
98Розробка та валідація методики визначення супровідних домішок у субстанції 3-(трифлюороацетил)-імідазо[1,2-a]піримідину на стадії фармацевтичної розробки лікарського препарату / О.О.Завада, В.І.Гусаров, С.М.Губарь, І.О.Журавель, С.М.Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.– 2013.– № 5 (31).– С. 4-8.
99Розробка та стандартизація умов аналітичної діагностики гострих отруєнь метформіном / В.Ю.Москаленко, С.І.Мерзлікін // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.– 2013.– № 6 (32).– С. 15-20.
100Забезпечення оптимальної області рН ін’єкційного розчину магнію сульфату / В.О.Шевченко, В.С.Бондар, С.М.Ролік, І.Г.Пересадько // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.– 2013.– Вип. 22, кн. 4.– С. 421-426.

2014 рік

101A suitable synthesis of [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one derivatives / S.S.Kovalenko, K.Yu.Kulikovska, O.G.Drushlyak, I.О.Zhuravel, S.M.Kovalenko // Chemistry of Heterocyclic Compounds.– 2014.– №8.– Р. 1243-1249.
102Enhancement of the base for 3,7-disubstituted [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7h)-one derivatives as promising pharmaceutical agents / K.Yu.Kulikovska, S.S.Kovalenko, O.G.Drushlyak, I.О.Zhuravel, S.M.Kovalenko // Журнал орг. та фармац. хімії.– 2014.– Т. 12, Вип. 2 (46).– P. 32-35.
103Determination of validation characteristics of the UV-spectrophotometric method of doxylamine quantitative determination in blood in the variant of the method of standard / L.Yu.Klimenko, S.M.Trut, S.M.Poluyan // Вісник фармації.– 2014.– № 2. – Р. 53–58.
104Development of the kinetic-spectrophotometric method for quantitative determination of zopiclone in tablets by the perhydrolysis reaction / M.Ye.Blazheyevskiy, L.S.Kryskiw // Вісник фармації.– 2014.– Т. 3, №. 79.– С. 38-41.
105The effect of diacamph hydrochloride on the cortisol content in the blood of rats with diabetes mellitus modelled against the immobilization stress background / R.D.Zakrutnyi, S.Yu.Shtrygol, S.I.Merzlikin // Клінічна фармація.– 2014.– Т. 18, № 3.– С. 32-34.
106Основные критерии выбора состава при производстве парентеральных лекарственных средств в полимерной упаковке / В.А.Шевченко, В.С.Бондарь, Е.А.Безрукавый // Фармация Казахстана.– 2014.– № 2 (153).– С. 36-38.
107Современные подходы к разработке оральних лекарственных средств в полимерной упаковке / В.А.Шевченко, В.С.Бондар, С.Н.Ролик, С.А.Поветкин // Фармация Казахстана.– 2014.– № 4 (155).– С. 42-44.
108Идентификация производных сульфонилмочевины цветными реагентами / Т.В.Кучер, С.И.Мерзликин // Фармация Казахстана.– 2014.– № 7 (158).– С. 35-37.
109Determination of biological activity of derivatives N7-aryl/benzyl-3-(8-oxo-7,8-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]-pyrazin-3-yl)carboxylic acids / K.Yu.Kulikovska, S.S.Kovalenko, O.G.Drushlyak, I.О.Zhuravel, S.M.Kovalenko // Pharmacy of Kazakhstan.– 2014.– № 9 (160).– Р. 55–57.
110Химико-токсикологический анализ циталопрама в биологическом материале / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, М.Н.Ивашура // Фармация.– 2014.– № 4.– С. 3-5.
111Разработка состава лекарственного средства для орального применения на основе L-орнитина L-аспартата / В.А.Шевченко, В.С.Бондарь, С.Н.Ролик, Н.И.Квитчатая // Вестник фармации (Беларусь).– 2014.– № 2 (64).– С. 41-45.
112Метаболические эффекты диакамфа гидрохлорида и беметила у крыс с моделью хронического иммобилизационного стресса при нормогликемии и аллоксановом диабете / Р.Д.Закрутный, С.Ю.Штрыголь, С.И.Мерзликин, А.В.Мельник, А.А.Ходаковский // Медицинский вестник Юга России.– 2014.– № 3.– С. 98-103.
113Cинтез производных N7-арил-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиразин-3,8(2H,7H)-дионов и их 3-тиоксоаналогов как потенциальных фармацевтических агентов / К.Ю.Куликовская, С.С.Коваленко, А.Г.Друшляк, И.А.Журавель, С.Н.Коваленко // Вестник КазНМУ.– 2014.– № 5.– С. 131–136.
114Изучение полисахаридных комплексов желудочного сбора и желудочного сбора № 3 / А.И.Федосов, А.А.Кисличенко, В.С.Кисличенко, Е.Н.Новосел // Вестник ЮКГФА (Республика Казахстан).– 2014.– Т. 4, № 3 (68).– С. 121-125.
115Определение валидационных характеристик УФ-спектрофотометрической методики количественного определения доксиламина в крови в варианте метода добавок / Л.Ю.Клименко, С.Н.Трут, В.И.Степаненко // Вестник Таджикского национального университета.– 2014.– № 1/3 (134).– С. 189-199.
116Кількісне визначення біологічно активних речовин з протимікробною дією у шлункових зборах / А.І.Федосов, В.С.Кисличенко, О.А.Кисличенко // Клінічна фармація.– 2014.– Т. 18, № 4.– С. 63-65.
117Роль імідазолінових рецепторів І1- та І2- типів у реалізації механізму цукрознижувальної дії діакамфу гідрохлориду та метформіну / О.М.Калапко, С.Ю.Штриголь, С.І.Мерзлікін, Б.В.Папонов, С.В.Львов // Український біофармацевтичний журнал.– 2014.– № 3 (32).– С. 41-44.
118Розробка УФ-спектрофотометричного та екстракційно-спектрофотометричного методів кількісного визначення венлафаксину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В.Баюрка, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко, Л.Ю.Томаровська // Український біофармацевтичний журнал.– 2014.– № 5 (30).– С. 56-61.
119Разработка и валидация УФ-спектрофотометрических методик количественного определения метронидазола для целей химико-токсикологического анализа / Г.Л.Шкарлат, И.А.Журавель, Л.Ю.Клименко, З.В.Шовковая // Український медичний альманах.– 2014.– Т. 17, № 1.– С. 61-67.
120Flavonoids determination in the aboveground par of Achillea millefolium / O.A.Kyslychenko // Український медичний альманах.– 2014.– Т. 17, № 1.– С. 46-48.
121Development and validation of the methods of captopril spectrophotometric determination in blood by the reaction with the Ellman reagent / L.Yu.Klimenko, Z.V.Showkova, O.Ye.Mykytenko, A.G.Kaplaushenko // Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики.– 2014.– № 3 (16).– С. 8-13.
122Кінетико-спектрофотометричне визначення арпеналу за реакцією пергідролізу / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології.– 2014.– Т. 1, № 121.– С. 189-196.
123Кінетико-спектрофлуориметричне визначення D,L-лізину ацетилсаліцилату за реакцією пергідролізу з калію гідрогенпероксомоносульфатом у препараті «Ацелізин-КМП» / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів // Фармаком.– 2014.– Т. 4.– С. 35-41.
124Вивчення органічних кислот у шлунковому зборі / О.А. Кисличенко // Фармацевтичний часопис.– 2014.– № 4.– С. 27-30.
125Аntimicrobial activity of [1,2,4]triazolo[4,3-а]pyrazin-8(7Н)-one derivatives/ K.Yu.Kulikovska, S.S.Kovalenko, O.G.Drushlyak, I.О.Zhuravel, S.M.Kovalenko // Scientific Journal Annals of Mechnikov's Institute (AMI).– 2014.– №4.– Р. 32-38.
126Development and validation of the HPLC-procedures of phenytoin determination in blood in the variant of the method of standard / L.Yu.Klimenko, V.S Bondar, O.St.Tarasova // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.– 2014.– № 5 (37).– С. 4-10.

2016 рік

133Нетёсова, К. Ю. Разработка методики контроля сопутствующих примесей в субстанции 7-(4-фтор-бензил)-3-тиоксо-2,3-дигидро-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиразин-8(7Н)-онов / К. Ю. Нетёсова, С. Н. Губарь, И. А. Журавель // «ScienceRise». – 2016. – №2/4(19). – C. 38–44.
134Оценка фармацевтических загрязнителей поверхностных вод Украины / Л. В. Евсеева, К. Ю. Нетёсова, Ю. И. Губин, И. А. Журавель, Н. Г. Бондарь // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 4 (48). – С. 4–10.
135Баюрка, С. В. Аналітична діагностика отруєнь мілнаципраном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. П. Мороз // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 4. – С. 62–65.
13633. Баюрка, С. В. Аналітична діагностика отруєнь мілнаципраном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. П. Мороз // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 4. – С. 62–65.
Print Friendly, PDF & Email